جستجو  "موتورخانه" 173 نتيجه يافت شد

لیست مقایسه محصولات

انصراف
 •  مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل F88 ایران رادیاتور دارای یک سال گارانتی و استاندارد ملی ایران می باشد. مشعل گازی ایران رادیاتور مدل F88 جهت استفاده دیگ آبگرم موتورخانه، پکیج گرمایشی و کوره های حرارتی استفاده می شود. سوخت مصرفی در مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل F88 از نوع گاز طبیعی و گاز مایع می باشد و جهت راه اندازی مشعل با گاز مایع می بایست با خدمات پس...

  12,564,440 ریال 13,657,000 ریال 8% موجود
  بیشتر
  موجود
 • مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل GMG 85 بسیار کم صدا می باشد. مشعل گازی ایران رادیاتور مدل GMG 85 دارای تکنولوژی LOW EXCESS AIR می باشد. مشعل  کم مصرف گازسوز ایران رادیاتور مدل GMG 85 دارای راندمان حرارتی بالا است.

  29,402,280 ریال 31,959,000 ریال 8% موجود
  بیشتر
  موجود
 • مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل GMG 110 بسیار کم صدا می باشد. مشعل گازی ایران رادیاتور مدل GMG 110 دارای تکنولوژی LOW EXCESS AIR می باشد. مشعل  کم مصرف گازسوز ایران رادیاتور مدل GMG 110 دارای راندمان حرارتی بالا است.

  30,937,760 ریال 33,628,000 ریال 8% موجود
  بیشتر
  موجود
 • مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل RAN 25 لوله شعله بلند دارای یک سال گارانتی و علامت استاندارد ملی ایران می باشد. مشعل گازی ایران رادیاتور مدل RAN 25 لوله شعله بلند جهت استفاده دیگ موتورخانه، پکیج گرمایشی و کوره حرارتی استفاده می شود. سوخت مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل RAN 25 از نوع گاز طبیعی و مایع می باشد و جهت راه اندازی مشعل با گاز مایع بایست با خدمات...

  24,764,560 ریال 26,918,000 ریال 8% موجود
  بیشتر
  موجود
 • مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل JGN 80/00  دارای یک سال گارانتی و علامت استاندارد ملی ایران می باشد. مشعل گازی ایران رادیاتور مدل JGN 80/00 جهت استفاده دیگ موتورخانه، پکیج گرمایشی و کوره حرارتی استفاده می شود. سوخت مصرفی در مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل JGN 80 از نوع گاز طبیعی و گاز مایع می باشد و جهت راه اندازی مشعل با گاز مایع بایست با خدمات پس از فروش...

  25,908,120 ریال 28,161,000 ریال 8% موجود
  بیشتر
  موجود
 • مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل PGN  1  لوله بلند دارای یک سال گارانتی و علامت استاندارد ملی ایران می باشد. مشعل گازی ایران رادیاتور مدل PGN 1 جهت استفاده دیگ موتورخانه، پکیج گرمایشی و کوره حرارتی استفاده می شود. سوخت مصرفی در مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل PGN 1   از نوع گاز طبیعی و گاز مایع می باشد و جهت راه اندازی مشعل با گاز مایع بایست با خدمات پس از...

  183,977,920 ریال 199,976,000 ریال 8% موجود
  بیشتر
  موجود
 • مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور مدل JPE80/1 دارای یک سال گارانتی و علامت استاندارد ملی ایران می باشد.مورد مصرف  مشعل گازوئیل سوز مدل JPE80/1 ایران رادیاتور جهت استفاده دیگ موتورخانه، پکیج گرمایشی و کوره حرارتی می باشد.مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور مدل JPE80/1 برای احتراق سوخت های نفتی سبک طراحی شده است و مجهز به شیلنگ گازوئیل می باشد .

  13,660,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور مدل JPE80/2 دارای یک سال گارانتی و علامت استاندارد ملی ایران می باشد.مورد مصرف  مشعل گازوئیل سوز مدل JPE80/2 ایران رادیاتور جهت استفاده دیگ موتورخانه، پکیج گرمایشی و کوره حرارتی می باشد.مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور مدل JPE80/2 برای احتراق سوخت های نفتی سبک طراحی شده است و مجهز به شیلنگ گازوئیل می باشد .

  14,254,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور مدل PDE 0 دارای یک سال گارانتی و علامت استاندارد ملی ایران می باشد.مورد مصرف  مشعل گازوئیل سوز مدل PDE 0  ایران رادیاتور جهت استفاده دیگ موتورخانه، پکیج گرمایشی و کوره حرارتی می باشد.مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور مدل PDE 0 برای احتراق سوخت های نفتی سبک طراحی شده است و مجهز به شیلنگ گازوئیل می باشد .

  25,906,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور مدل  PDE 0 H دارای یک سال گارانتی و علامت استاندارد ملی ایران می باشد.مورد مصرف  مشعل گازوئیل سوز مدل PDE 0 H  ایران رادیاتور جهت استفاده دیگ موتورخانه، پکیج گرمایشی و کوره حرارتی می باشد.مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور مدل PDE 0 H برای احتراق سوخت های نفتی سبک طراحی شده است و مجهز به شیلنگ گازوئیل می باشد .

  36,352,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور مدل  PDE 0 SP دارای یک سال گارانتی و علامت استاندارد ملی ایران می باشد.مورد مصرف  مشعل گازوئیل سوز مدل PDE 0 SP ایران رادیاتور جهت استفاده دیگ موتورخانه، پکیج گرمایشی و کوره حرارتی می باشد.مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور مدل PDE 0 SP برای احتراق سوخت های نفتی سبک طراحی شده است و مجهز به شیلنگ گازوئیل می باشد .

  49,495,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور مدل  PDE 1 H دارای یک سال گارانتی و علامت استاندارد ملی ایران می باشد.مورد مصرف  مشعل گازوئیل سوز مدل PDE 1 H  ایران رادیاتور جهت استفاده دیگ موتورخانه، پکیج گرمایشی و کوره حرارتی می باشد.مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور مدل PDE 1 H برای احتراق سوخت های نفتی سبک طراحی شده است و مجهز به شیلنگ گازوئیل می باشد .

  53,152,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف