با کاهش قیمت

 • اواپراتور حرارتی هپاکو از جنس استنلس استیل s.s.316 بصورت یکپارچه BRAZED به عنوان اواپراتور (تبخیر کننده) و کندانسور (چگالنده) مورد استفاده قرار می گیرد. در اواپراتور صفحه ای هپاکو جهت استفاده از مبردهای هیدروکربن نظیر R-22، R-13a ، R407C و R-404A  استفاده میگردد. در اواپراتور صفحه ای هپاکو  از پخش کن مخصوص استفاده شده که باعث افزایش راندمان و سوپرهیت...

  322,000,000 ریال 350,000,000 ریال 8% موجود
  بیشتر
  موجود
 • اواپراتور حرارتی هپاکو از جنس استنلس استیل s.s.316 بصورت یکپارچه BRAZED به عنوان اواپراتور (تبخیر کننده) و کندانسور (چگالنده) مورد استفاده قرار می گیرد. در اواپراتور صفحه ای هپاکو جهت استفاده از مبردهای هیدروکربن نظیر R-22، R-13a ، R407C و R-404A  استفاده میگردد. در اواپراتور صفحه ای هپاکو  از پخش کن مخصوص استفاده شده که باعث افزایش راندمان و سوپرهیت...

  285,200,000 ریال 310,000,000 ریال 8% موجود
  بیشتر
  موجود
 • اواپراتور حرارتی هپاکو از جنس استنلس استیل s.s.316 بصورت یکپارچه BRAZED به عنوان اواپراتور (تبخیر کننده) و کندانسور (چگالنده) مورد استفاده قرار می گیرد. در اواپراتور صفحه ای هپاکو جهت استفاده از مبردهای هیدروکربن نظیر R-22، R-13a ، R407C و R-404A  استفاده میگردد. در اواپراتور صفحه ای هپاکو  از پخش کن مخصوص استفاده شده که باعث افزایش راندمان و سوپرهیت...

  197,800,000 ریال 215,000,000 ریال 8% موجود
  بیشتر
  موجود
 • اواپراتور حرارتی هپاکو از جنس استنلس استیل s.s.316 بصورت یکپارچه BRAZED به عنوان اواپراتور (تبخیر کننده) و کندانسور (چگالنده) مورد استفاده قرار می گیرد. در اواپراتور صفحه ای هپاکو جهت استفاده از مبردهای هیدروکربن نظیر R-22، R-13a ، R407C و R-404A  استفاده میگردد. در اواپراتور صفحه ای هپاکو  از پخش کن مخصوص استفاده شده که باعث افزایش راندمان و سوپرهیت...

  147,200,000 ریال 160,000,000 ریال 8% موجود
  بیشتر
  موجود
 • اواپراتور حرارتی هپاکو از جنس استنلس استیل s.s.316 بصورت یکپارچه BRAZED به عنوان اواپراتور (تبخیر کننده) و کندانسور (چگالنده) مورد استفاده قرار می گیرد. در اواپراتور صفحه ای هپاکو جهت استفاده از مبردهای هیدروکربن نظیر R-22، R-13a ، R407C و R-404A  استفاده میگردد. در اواپراتور صفحه ای هپاکو  از پخش کن مخصوص استفاده شده که باعث افزایش راندمان و سوپرهیت...

  119,600,000 ریال 130,000,000 ریال 8% موجود
  بیشتر
  موجود
 • اواپراتور حرارتی هپاکو از جنس استنلس استیل s.s.316 بصورت یکپارچه BRAZED به عنوان اواپراتور (تبخیر کننده) و کندانسور (چگالنده) مورد استفاده قرار می گیرد. در اواپراتور صفحه ای هپاکو جهت استفاده از مبردهای هیدروکربن نظیر R-22، R-13a ، R407C و R-404A  استفاده میگردد. در اواپراتور صفحه ای هپاکو  از پخش کن مخصوص استفاده شده که باعث افزایش راندمان و سوپرهیت...

  73,600,000 ریال 80,000,000 ریال 8% موجود
  بیشتر
  موجود
 • اواپراتور حرارتی هپاکو از جنس استنلس استیل s.s.316 بصورت یکپارچه BRAZED به عنوان اواپراتور (تبخیر کننده) و کندانسور (چگالنده) مورد استفاده قرار می گیرد. در اواپراتور صفحه ای هپاکو جهت استفاده از مبردهای هیدروکربن نظیر R-22، R-13a ، R407C و R-404A  استفاده میگردد. در اواپراتور صفحه ای هپاکو  از پخش کن مخصوص استفاده شده که باعث افزایش راندمان و سوپرهیت...

  46,000,000 ریال 50,000,000 ریال 8% موجود
  بیشتر
  موجود
 • اواپراتور حرارتی هپاکو از جنس استنلس استیل s.s.316 بصورت یکپارچه BRAZED به عنوان اواپراتور (تبخیر کننده) و کندانسور (چگالنده) مورد استفاده قرار می گیرد. در اواپراتور صفحه ای هپاکو جهت استفاده از مبردهای هیدروکربن نظیر R-22، R-13a ، R407C و R-404A  استفاده میگردد. در اواپراتور صفحه ای هپاکو  از پخش کن مخصوص استفاده شده که باعث افزایش راندمان و سوپرهیت...

  36,800,000 ریال 40,000,000 ریال 8% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی توربو-15 ظرفیت حرارتی 560.000 (کیلوکالری بر ساعت) سوخت مصرفی گاز یا گازوئیل تعداد پره 15 عدد سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود)

  257,391,200 ریال 292,490,000 ریال 12% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی توربو-14 ظرفیت حرارتی 515.000 (کیلوکالری بر ساعت) سوخت مصرفی گاز یا گازوئیل تعداد پره 14 عدد سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود)

  241,000,320 ریال 273,864,000 ریال 12% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی توربو-13 ظرفیت حرارتی 461.000 (کیلوکالری بر ساعت) سوخت مصرفی گاز یا گازوئیل تعداد پره 13 عدد سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود)

  224,609,440 ریال 255,238,000 ریال 12% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی توربو-12 ظرفیت حرارتی 426.000 (کیلوکالری بر ساعت) سوخت مصرفی گاز یا گازوئیل تعداد پره 12 عدد سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود)

  208,437,680 ریال 236,861,000 ریال 12% موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف