محصولات جدید

 • دیگ چدنی توربو-15 ظرفیت حرارتی 560.000 (کیلوکالری بر ساعت) سوخت مصرفی گاز یا گازوئیل تعداد پره 15 عدد سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود)

  257,391,200 ریال 292,490,000 ریال 12% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی توربو-14 ظرفیت حرارتی 515.000 (کیلوکالری بر ساعت) سوخت مصرفی گاز یا گازوئیل تعداد پره 14 عدد سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود)

  241,000,320 ریال 273,864,000 ریال 12% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی توربو-13 ظرفیت حرارتی 461.000 (کیلوکالری بر ساعت) سوخت مصرفی گاز یا گازوئیل تعداد پره 13 عدد سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود)

  224,609,440 ریال 255,238,000 ریال 12% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی توربو-12 ظرفیت حرارتی 426.000 (کیلوکالری بر ساعت) سوخت مصرفی گاز یا گازوئیل تعداد پره 12 عدد سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود)

  208,437,680 ریال 236,861,000 ریال 12% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی توربو-11 ظرفیت حرارتی 379.000 (کیلوکالری بر ساعت) سوخت مصرفی گاز یا گازوئیل تعداد پره 10 عدد سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود)

  192,047,680 ریال 218,236,000 ریال 12% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی توربو-10 ظرفیت حرارتی 334.000 (کیلوکالری بر ساعت) سوخت مصرفی گاز یا گازوئیل تعداد پره 10 عدد سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود)

  175,877,680 ریال 199,861,000 ریال 12% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی توربو-9 ظرفیت حرارتی 289.000 (کیلوکالری بر ساعت) سوخت مصرفی گاز یا گازوئیل تعداد پره 9 عدد سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود)

  159,484,160 ریال 181,232,000 ریال 12% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی توربو-8 ظرفیت حرارتی 243.000 (کیلوکالری بر ساعت) سوخت مصرفی گاز یا گازوئیل تعداد پره 8 عدد سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود)

  143,094,160 ریال 162,607,000 ریال 12% موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف