نردبان استیل استخر 

 •  در پله استخری استیل فاصله بین لوله های پله ها از هم 50 سانتی متر می باشد. در نردبان استیل استخر با پله استیل مدل کلاب فاصله بین هر پله آن 25 سانتی متر می باشد. نردبان  استیل استخر با پله استیل مدل کلاب از 2 تا 6 پله ساخته می شود . نردبان  استیل استخر  دارای 12 ماه ضمانت  می باشد.

  7,800,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  در پله استخری استیل فاصله بین لوله های پله ها از هم 50 سانتی متر می باشد. در نردبان استیل استخر با پله پلاستیکی مدل کلاب فاصله بین هر پله آن 25 سانتی متر می باشد. نردبان  استیل استخر با پله پلاستیکی مدل کلاب از 2 تا 6 پله ساخته می شود . نردبان  استیل استخر  دارای 12 ماه ضمانت  می باشد.

  7,300,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  در پله استخری استیل فاصله بین لوله های پله ها از هم 50 سانتی متر می باشد. در نردبان استیل استخر با پله استیل استاندارد فاصله بین هر پله آن 25 سانتی متر می باشد. نردبان  استیل استخر با پله استیل استاندارد از 2 تا 6 پله ساخته می شود . نردبان  استیل استخر  دارای 12 ماه ضمانت  می باشد.

  8,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  در پله استخری استیل فاصله بین لوله های پله ها از هم 50 سانتی متر می باشد. در نردبان استیل استخر با پله پلاستیکی استاندارد فاصله بین هر پله آن 25 سانتی متر می باشد. نردبان  استیل استخر با پله پلاستیکی استاندارد از 2 تا 6 پله ساخته می شود . نردبان  استیل استخر  دارای 12 ماه ضمانت  می باشد.

  7,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف

نردبان استیل استخر 

نردبان استیل استخر

جستجوی پیشرفته
سازنده
قیمت
تعداد پله