استرینر پمپ استخر 

 • جنس بدنه استرینر پلاستیکی از جنس پلاستیک ضد زنگ  و مقاوم در برابر شکستگی می باشد. استرینر باکالیت استخری قابل  نصب بر روی انواع پمپ تصفیه استخری می باشد. استرینر پلاستیکی  استخری به سادگی قابل نصب و تعویض می باشد. استرینر پلاستیکی پمپ آب دارای 2 سال گارانتی می باشد.

  2,700,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • جنس بدنه استرینر پلاستیکی از جنس پلاستیک ضد زنگ  و مقاوم در برابر شکستگی می باشد. استرینر پلاستیکی استخری قابل  نصب بر روی انواع پمپ تصفیه استخری می باشد. استرینر پلاستیکی  استخری به سادگی قابل نصب و تعویض می باشد. استرینر پلاستیکی پمپ آب دارای 2 سال گارانتی می باشد.

  2,500,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • جنس بدنه استرینر چدنی از جنس چدن ضد زنگ  و مقاوم در برابر شکستگی می باشد. استرینر چدنی استخری قابل  نصب بر روی انواع پمپ تصفیه استخری می باشد. استرینر چدنی استخری به سادگی قابل نصب و تعویض می باشد. استرینر چدنی پمپ آب دارای 2 سال گارانتی می باشد.

  12,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • جنس بدنه استرینر چدنی از جنس چدن ضد زنگ  و مقاوم در برابر شکستگی می باشد. استرینر چدنی استخری قابل  نصب بر روی انواع پمپ تصفیه استخری می باشد. استرینر چدنی استخری به سادگی قابل نصب و تعویض می باشد. استرینر چدنی پمپ آب دارای 2 سال گارانتی می باشد.

  9,500,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • جنس بدنه استرینر چدنی از جنس چدن ضد زنگ  و مقاوم در برابر شکستگی می باشد. استرینر چدنی استخری قابل  نصب بر روی انواع پمپ تصفیه استخری می باشد. استرینر چدنی استخری به سادگی قابل نصب و تعویض می باشد. استرینر چدنی پمپ آب دارای 2 سال گارانتی می باشد.

  7,100,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • جنس بدنه استرینر چدنی از جنس چدن ضد زنگ  و مقاوم در برابر شکستگی می باشد. استرینر چدنی استخری قابل  نصب بر روی انواع پمپ تصفیه استخری می باشد. استرینر چدنی استخری به سادگی قابل نصب و تعویض می باشد. استرینر چدنی پمپ آب دارای 2 سال گارانتی می باشد.

  5,500,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • جنس بدنه استرینر چدنی از جنس چدن ضد زنگ  و مقاوم در برابر شکستگی می باشد. استرینر چدنی استخری قابل  نصب بر روی انواع پمپ تصفیه استخری می باشد. استرینر چدنی استخری به سادگی قابل نصب و تعویض می باشد. استرینر چدنی پمپ آب دارای 2 سال گارانتی می باشد.

  4,300,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • جنس بدنه استرینر چدنی از جنس چدن ضد زنگ  و مقاوم در برابر شکستگی می باشد. استرینر چدنی استخری قابل  نصب بر روی انواع پمپ تصفیه استخری می باشد. استرینر چدنی استخری به سادگی قابل نصب و تعویض می باشد. استرینر چدنی پمپ آب دارای 2 سال گارانتی می باشد.

  4,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف

استرینر پمپ استخر 

استرینر ، همان موگیر یا صافی در جلوی پمپ قرار میگیرد و از ورود املاح، برگ درختان و اجسام زاید موجود در استخر به پمپ تصفیه آب جلوگیری میکند همچنین وجود استرینر باعث عدم آسیب رسیدن به پره های پمپ تصفیه آب میشود صافی پمپ استخر در دو نوع استرینر چدنی و استرینر پلاستیکی  به همراه سبد پلاستیکی ساخته می شود.