هیتر سونا  

 • هیتر سونا بخار برقی مناسب جهت سونای بخار خصوصی و عمومی با تابلو کنترل مجزا میباشد.. هیتر سونا بخار با برق تک فاز راه اندازی میشود. هیتر سونا بخار در دو مدل کنترل آنالوگ و دیجیتال ارائه میشود. دیگ بخار برقی سونا دارای یکسال گارانتی می باشد.

  61,500,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • هیتر سونا بخار برقی مناسب جهت سونای بخار خصوصی و عمومی با تابلو کنترل مجزا میباشد.. هیتر سونا بخار با برق تک فاز راه اندازی میشود. هیتر سونا بخار در دو مدل کنترل آنالوگ و دیجیتال ارائه میشود. دیگ بخار برقی سونا دارای یکسال گارانتی می باشد.

  56,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • هیتر سونا بخار برقی مناسب جهت سونای بخار خصوصی و عمومی با تابلو کنترل مجزا میباشد.. هیتر سونا بخار با برق تک فاز راه اندازی میشود. هیتر سونا بخار در دو مدل کنترل آنالوگ و دیجیتال ارائه میشود. دیگ بخار برقی سونا دارای یکسال گارانتی می باشد.

  51,400,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • هیتر سونا بخار برقی مناسب جهت سونای بخار خصوصی و عمومی با تابلو کنترل مجزا میباشد.. هیتر سونا بخار با برق تک فاز راه اندازی میشود. هیتر سونا بخار در دو مدل کنترل آنالوگ و دیجیتال ارائه میشود. دیگ بخار برقی سونا دارای یکسال گارانتی می باشد.

  49,100,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • هیتر سونا خشک مدل GSM  با بدنه استیل و المنت برقی اروپایی و از ظرفیت 3 کیلو وات تا 12 کیلو وات تولید می شود این مدل هیتر سونای خشک دارای کیفیت بالا و ایمنی مناسب در هنگام استفاده در سونای خشک خصوصی و عمومی است و همچنین نیازمند سنگ هیتر و تابلو کنترل مجزا می باشد، هیتر سونا خشک مدل GSM  دارای یکسال گارانتی می باشد.

  23,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • هیتر سونا خشک مدل GSM  با بدنه استیل و المنت برقی اروپایی و از ظرفیت 3 کیلو وات تا 12 کیلو وات تولید می شود این مدل هیتر سونای خشک دارای کیفیت بالا و ایمنی مناسب در هنگام استفاده در سونای خشک خصوصی و عمومی است و همچنین نیازمند سنگ هیتر و تابلو کنترل مجزا می باشد، هیتر سونا خشک مدل GSM  دارای یکسال گارانتی می باشد.

  22,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • هیتر سونا خشک مدل GSM  با بدنه استیل و المنت برقی اروپایی و از ظرفیت 3 کیلو وات تا 12 کیلو وات تولید می شود این مدل هیتر سونای خشک دارای کیفیت بالا و ایمنی مناسب در هنگام استفاده در سونای خشک خصوصی و عمومی است و همچنین نیازمند سنگ هیتر و تابلو کنترل مجزا می باشد، هیتر سونا خشک مدل GSM  دارای یکسال گارانتی می باشد.

  20,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • هیتر سونا خشک مدل GSM  با بدنه استیل و المنت برقی اروپایی و از ظرفیت 3 کیلو وات تا 12 کیلو وات تولید می شود این مدل هیتر سونای خشک دارای کیفیت بالا و ایمنی مناسب در هنگام استفاده در سونای خشک خصوصی و عمومی است و همچنین نیازمند سنگ هیتر و تابلو کنترل مجزا می باشد، هیتر سونا خشک مدل GSM  دارای یکسال گارانتی می باشد.

  19,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • هیتر سونا خشک مدل GSM  با بدنه استیل و المنت برقی اروپایی و از ظرفیت 3 کیلو وات تا 12 کیلو وات تولید می شود این مدل هیتر سونای خشک دارای کیفیت بالا و ایمنی مناسب در هنگام استفاده در سونای خشک خصوصی و عمومی است و همچنین نیازمند سنگ هیتر و تابلو کنترل مجزا می باشد، هیتر سونا خشک مدل GSM  دارای یکسال گارانتی می باشد.

  18,500,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • هیتر سونا خشک مدل GSM  با بدنه استیل و المنت برقی اروپایی و از ظرفیت 3 کیلو وات تا 12 کیلو وات تولید می شود این مدل هیتر سونای خشک دارای کیفیت بالا و ایمنی مناسب در هنگام استفاده در سونای خشک خصوصی و عمومی است و همچنین نیازمند سنگ هیتر و تابلو کنترل مجزا می باشد، هیتر سونا خشک مدل GSM  دارای یکسال گارانتی می باشد.

  17,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • هیتر سونا خشک از ظرفیت 3 کیلووات تا 12 کیلووات با بدنه استیل قابل عرضه است.. هیتر سونا خشک مناسب جهت سونای خشک خصوصی و عمومی با تابلوکنترل مجزا میباشد.. هیتر سونا خشک با برق سه فاز و تک فاز راه اندازی میشود.

  14,500,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • هیتر سونا خشک از ظرفیت 3 کیلووات تا 12 کیلووات با بدنه استیل قابل عرضه است.. هیتر سونا خشک مناسب جهت سونای خشک خصوصی و عمومی با تابلوکنترل مجزا میباشد.. هیتر سونا خشک با برق سه فاز و تک فاز راه اندازی میشود.

  14,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف

هیتر سونا  

جستجوی پیشرفته
قیمت