پمپ تصفیه استخر 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

پمپ تصفیه استخر 

پمپ تصفیه استخر جهت سیرکوله آب استخر و جکوزی در سیستم تصفیه و گرمایش کاربرد داشته و پمپ تصفیه استخر آب خروجی از سیستم تخلیه را از فیلتر عبور داده و مجدداٌ به کاسه استخر باز می گرداند. قبل از پمپ تصفیه استخر، یک صافی یا استرینر قرار دارد تا برگ و آشغال های احتمالی باقیمانده که ممکن است باعث از کار افتادن و یا صدمه دیدن پمپ شود را جمع آوری کند به همین منظور بعضی از پمپ های تصفیه استخر مخصوص دارای استرینر یا صافی میباشند.

پمپ تصفیه استخر