پمپ تصفیه استخر 

 • پمپ تصفیه آب استخر اطلس پول Atlaspool برای استخرهای خصوصی و عمومی ، حوضچه آب سرد و جکوزی مناسب است. پمپ تصفیه  ایمکس اطلس پول Atlaspool به الکتروموتور مدل IE2 و  تک فاز می باشد پمپ تصفیه آب استخر و جکوزی اطلس پول Atlaspool دارای یک سال گارانتی، ساخت کشور  ترکیه می باشد

  129,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • پمپ تصفیه آب استخر اطلس پول Atlaspool برای استخرهای خصوصی و عمومی ، حوضچه آب سرد و جکوزی مناسب است. پمپ تصفیه  ایمکس اطلس پول Atlaspool به الکتروموتور مدل IE2 و  تک فاز می باشد پمپ تصفیه آب استخر و جکوزی اطلس پول Atlaspool دارای یک سال گارانتی، ساخت کشور  ترکیه می باشد

  116,800,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • پمپ تصفیه آب استخر اطلس پول Atlaspool برای استخرهای خصوصی و عمومی ، حوضچه آب سرد و جکوزی مناسب است. پمپ تصفیه  ایمکس اطلس پول Atlaspool به الکتروموتور مدل IE2 و  تک فاز می باشد پمپ تصفیه آب استخر و جکوزی اطلس پول Atlaspool دارای یک سال گارانتی، ساخت کشور  ترکیه می باشد

  106,300,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • پمپ تصفیه آب استخر اطلس پول Atlaspool برای استخرهای خصوصی و عمومی ، حوضچه آب سرد و جکوزی مناسب است. پمپ تصفیه  ایمکس اطلس پول Atlaspool به الکتروموتور مدل IE2 و  تک فاز می باشد پمپ تصفیه آب استخر و جکوزی اطلس پول Atlaspool دارای یک سال گارانتی، ساخت کشور  ترکیه می باشد

  88,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • پمپ تصفیه آب استخر اطلس پول Atlaspool برای استخرهای خصوصی و عمومی ، حوضچه آب سرد و جکوزی مناسب است. پمپ تصفیه  ایمکس اطلس پول Atlaspool به الکتروموتور مدل IE2 و  تک فاز می باشد پمپ تصفیه آب استخر و جکوزی اطلس پول Atlaspool دارای یک سال گارانتی، ساخت کشور  ترکیه می باشد

  79,800,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • پمپ تصفیه آب استخر اطلس پول Atlaspool برای استخرهای خصوصی و عمومی ، حوضچه آب سرد و جکوزی مناسب است. پمپ تصفیه  ایمکس اطلس پول Atlaspool به الکتروموتور مدل IE2 و  تک فاز می باشد پمپ تصفیه آب استخر و جکوزی اطلس پول Atlaspool دارای یک سال گارانتی، ساخت کشور  ترکیه می باشد

  69,300,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • پمپ جت جکوزی مک پمپ برای استخرهای خصوصی و عمومی ، حوضچه آب سرد و جکوزی مناسب است. پمپ جت جکوزی مک پمپ  مدل 160-80 سه فاز می باشد پمپ جت جکوزی مک پمپ دارای یک سال گارانتی می باشد

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • پمپ جت جکوزی مک پمپ برای استخرهای خصوصی و عمومی ، حوضچه آب سرد و جکوزی مناسب است. پمپ جت جکوزی مک پمپ  مدل 160-65 تک فاز می باشد پمپ جت جکوزی مک پمپ دارای یک سال گارانتی می باشد

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • پمپ جت جکوزی مک پمپ برای استخرهای خصوصی و عمومی ، حوضچه آب سرد و جکوزی مناسب است. پمپ جت جکوزی مک پمپ  مدل 200-40 تک فاز می باشد پمپ جت جکوزی مک پمپ دارای یک سال گارانتی می باشد

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • پمپ جت جکوزی مک پمپ برای استخرهای خصوصی و عمومی ، حوضچه آب سرد و جکوزی مناسب است. پمپ جت جکوزی مک پمپ  مدل 200-32 تک فاز می باشد پمپ جت جکوزی مک پمپ دارای یک سال گارانتی می باشد

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • پمپ جت جکوزی مک پمپ برای استخرهای خصوصی و عمومی ، حوضچه آب سرد و جکوزی مناسب است. پمپ جت جکوزی مک پمپ  مدل 140-32 تک فاز می باشد پمپ جت جکوزی مک پمپ دارای یک سال گارانتی می باشد

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • پمپ جت جکوزی آزاد البرز برای استخرهای خصوصی و عمومی ، حوضچه آب سرد و جکوزی مناسب است. پمپ جت جکوزی آزاد البرز تک فاز و سه فاز می باشد پمپ جت جکوزی آزاد البرز دارای یک سال گارانتی می باشد

  63,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف

پمپ تصفیه استخر 

جستجوی پیشرفته