لیست محصولات این تولید کننده ایران سهند

لیست مقایسه محصولات

انصراف
 • پمپ سیرکوله سهند مناسب استفاده در موتورخانه و شوفاژ می باشد. بهترین دمای عملکرد پمپ خطی  ایران سهند بین دمای 10 درجه تا 90 درجه سانتی گراد می باشد. پمپ­ خطی ایران سهند جهت سیرکوله سیالات در سیستم­های گرمایش و تهویه مطبوع می باشد.پمپ سیرکولاتور شوفاژ سهند دارای 18 ماه ضمانت و خدمات پس از فروش می باشد.

  52,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • پمپ سیرکوله سهند مناسب استفاده در موتورخانه و شوفاژ می باشد.بهترین دمای عملکرد پمپ خطی  ایران سهند بین دمای 10 درجه تا 90 درجه سانتی گراد می باشد.پمپ­ خطی ایران سهند جهت سیرکوله سیالات در سیستم­های گرمایش و تهویه مطبوع می باشد.پمپ سیرکولاتور شوفاژ سهند دارای 18 ماه ضمانت و خدمات پس از فروش می باشد.

  100,500,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • پمپ سیرکوله سهند مناسب استفاده در موتورخانه و شوفاژ می باشد.بهترین دمای عملکرد پمپ خطی  ایران سهند بین دمای 10 درجه تا 90 درجه سانتی گراد می باشد.پمپ­ خطی ایران سهند جهت سیرکوله سیالات در سیستم­های گرمایش و تهویه مطبوع می باشد.پمپ سیرکولاتور شوفاژ سهند دارای 18 ماه ضمانت و خدمات پس از فروش می باشد.

  117,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • پمپ سیرکوله سهند مناسب استفاده در موتورخانه و شوفاژ می باشد.بهترین دمای عملکرد پمپ خطی  ایران سهند بین دمای 10 درجه تا 90 درجه سانتی گراد می باشد.پمپ­ خطی ایران سهند جهت سیرکوله سیالات در سیستم­های گرمایش و تهویه مطبوع می باشد.پمپ سیرکولاتور شوفاژ سهند دارای 18 ماه ضمانت و خدمات پس از فروش می باشد.

  105,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • پمپ سیرکوله سهند مناسب استفاده در موتورخانه و شوفاژ می باشد.بهترین دمای عملکرد پمپ خطی  ایران سهند بین دمای 10 درجه تا 90 درجه سانتی گراد می باشد.پمپ­ خطی ایران سهند جهت سیرکوله سیالات در سیستم­های گرمایش و تهویه مطبوع می باشد.پمپ سیرکولاتور شوفاژ سهند دارای 18 ماه ضمانت و خدمات پس از فروش می باشد.

  93,500,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • پمپ سیرکوله سهند مناسب استفاده در موتورخانه و شوفاژ می باشد. بهترین دمای عملکرد پمپ خطی  ایران سهند بین دمای 10 درجه تا 90 درجه سانتی گراد می باشد. پمپ­ خطی ایران سهند جهت سیرکوله سیالات در سیستم­های گرمایش و تهویه مطبوع می باشد.پمپ سیرکولاتور شوفاژ سهند دارای 18 ماه ضمانت و خدمات پس از فروش می باشد.

  101,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • پمپ سیرکوله سهند مناسب استفاده در موتورخانه و شوفاژ می باشد. بهترین دمای عملکرد پمپ خطی  ایران سهند بین دمای 10 درجه تا 90 درجه سانتی گراد می باشد. پمپ­ خطی ایران سهند جهت سیرکوله سیالات در سیستم­های گرمایش و تهویه مطبوع می باشد.پمپ سیرکولاتور شوفاژ سهند دارای 18 ماه ضمانت و خدمات پس از فروش می باشد.

  95,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • پمپ سیرکوله سهند مناسب استفاده در موتورخانه و شوفاژ می باشد. بهترین دمای عملکرد پمپ خطی  ایران سهند بین دمای 10 درجه تا 90 درجه سانتی گراد می باشد. پمپ­ خطی ایران سهند جهت سیرکوله سیالات در سیستم­های گرمایش و تهویه مطبوع می باشد.پمپ سیرکولاتور شوفاژ سهند دارای 18 ماه ضمانت و خدمات پس از فروش می باشد.

  86,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • پمپ سیرکوله سهند مناسب استفاده در موتورخانه و شوفاژ می باشد. بهترین دمای عملکرد پمپ خطی  ایران سهند بین دمای 10 درجه تا 90 درجه سانتی گراد می باشد. پمپ­ خطی ایران سهند جهت سیرکوله سیالات در سیستم­های گرمایش و تهویه مطبوع می باشد.پمپ سیرکولاتور شوفاژ سهند دارای 18 ماه ضمانت و خدمات پس از فروش می باشد.

  42,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • پمپ سیرکوله سهند مناسب استفاده در موتورخانه و شوفاژ می باشد. بهترین دمای عملکرد پمپ خطی  ایران سهند بین دمای 10 درجه تا 90 درجه سانتی گراد می باشد. پمپ­ خطی ایران سهند جهت سیرکوله سیالات در سیستم­های گرمایش و تهویه مطبوع می باشد.پمپ سیرکولاتور شوفاژ سهند دارای 18 ماه ضمانت و خدمات پس از فروش می باشد.

  41,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • پمپ سیرکوله سهند مناسب استفاده در موتورخانه و شوفاژ می باشد. بهترین دمای عملکرد پمپ خطی  ایران سهند بین دمای 10 درجه تا 90 درجه سانتی گراد می باشد. پمپ­ خطی ایران سهند جهت سیرکوله سیالات در سیستم­های گرمایش و تهویه مطبوع می باشد.پمپ سیرکولاتور شوفاژ سهند دارای 18 ماه ضمانت و خدمات پس از فروش می باشد.

  31,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • پمپ سیرکوله سهند مناسب استفاده در موتورخانه و شوفاژ می باشد. بهترین دمای عملکرد پمپ خطی  ایران سهند بین دمای 10 درجه تا 90 درجه سانتی گراد می باشد. پمپ­ خطی ایران سهند جهت سیرکوله سیالات در سیستم­های گرمایش و تهویه مطبوع می باشد.پمپ سیرکولاتور شوفاژ سهند دارای 18 ماه ضمانت و خدمات پس از فروش می باشد.

  24,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف