چیلر جذبی  

چیلر جذبی  

چیلر جذبی یا ابزوربشن (Absorption chiller) یکی از سیستم های برودتی رایج در صنعت تهویه مطبوع است که بر اساس سیکل تبرید جذبی کار می کند.  بر خلاف چیلرهای تراکمی که از انرژی الکتریکی و کمپرسور در سیکل تبرید تراکمی استفاده می کنند، نقطه عطف چیلرهای جذبی این است که با حذف کمپرسور، از انرژی گرمایی یا حرارتی به منظور تولید برودت بهره می برند و همین امر سبب کاهش مصرف انرژی می شود . این انرژی گرمایی به عنوان محرک  اصلی سیکل برودت جذبی می تواند از طریق بخار داغ، احتراق گاز طبیعی و حتی گرمای اتلافیِ یک فرایند تأمین شود.
چیلرهای جذبی دارای نقاط قوت و ضعفی هستند که به شرح زیر می باشد:
    امکان تامین برق برای چیلرهای تراکمی وجود نداشته باشد.
    آب به مقدار کافی و با خصوصیات قابل قبول وجود داشته و با مشکل کم آبی مواجه نباشیم.
    سوخت های فسیلی مانند گاز یا گازوئیل در محل نصب چیلر، به آسانی قابل دسترسی باشد.
    رطوبت نسبی هوای منطقه به جهت عملکرد کولینگ تاور یا برج خنک کننده بالا نباشد.

چیلر جذبی، مشخصات فنی و قیمت فروش چیلر جذبی