تهویه مطبوع 

 • هواساز تهویه آریا در ظرفیت‌های هوادهی 2000 الی 65000 فوت مکعب بر ساعت (CFM) تولید می شوند. دستگاه هواساز تهویه آریا قابلیت حمل ، مونتاژ و نصب در محل را دارد. دستگاه هواساز تهویه آریا از 18 ماه گارانتی و 10 سال سرویس و خدمات فنی پس از فروش برخوردار می باشد. دستگاه هواساز تهویه آریا در مدل کلاس 4 می باشد و برای استعلام سایر مدل ها می بایست با بخش فروش...

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • هواساز تهویه آریا در ظرفیت‌های هوادهی 2000 الی 65000 فوت مکعب بر ساعت (CFM) تولید می شوند. دستگاه هواساز تهویه آریا قابلیت حمل ، مونتاژ و نصب در محل را دارد. دستگاه هواساز تهویه آریا از 18 ماه گارانتی و 10 سال سرویس و خدمات فنی پس از فروش برخوردار می باشد. دستگاه هواساز تهویه آریا در مدل کلاس 4 می باشد و برای استعلام سایر مدل ها می بایست با بخش فروش...

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • هواساز تهویه آریا در ظرفیت‌های هوادهی 2000 الی 65000 فوت مکعب بر ساعت (CFM) تولید می شوند. دستگاه هواساز تهویه آریا قابلیت حمل ، مونتاژ و نصب در محل را دارد. دستگاه هواساز تهویه آریا از 18 ماه گارانتی و 10 سال سرویس و خدمات فنی پس از فروش برخوردار می باشد. دستگاه هواساز تهویه آریا در مدل کلاس 4 می باشد و برای استعلام سایر مدل ها می بایست با بخش فروش...

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • هواساز تهویه آریا در ظرفیت‌های هوادهی 2000 الی 65000 فوت مکعب بر ساعت (CFM) تولید می شوند. دستگاه هواساز تهویه آریا قابلیت حمل ، مونتاژ و نصب در محل را دارد. دستگاه هواساز تهویه آریا از 18 ماه گارانتی و 10 سال سرویس و خدمات فنی پس از فروش برخوردار می باشد. دستگاه هواساز تهویه آریا در مدل کلاس 4 می باشد و برای استعلام سایر مدل ها می بایست با بخش فروش...

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • هواساز تهویه آریا در ظرفیت‌های هوادهی 2000 الی 65000 فوت مکعب بر ساعت (CFM) تولید می شوند. دستگاه هواساز تهویه آریا قابلیت حمل ، مونتاژ و نصب در محل را دارد. دستگاه هواساز تهویه آریا از 18 ماه گارانتی و 10 سال سرویس و خدمات فنی پس از فروش برخوردار می باشد. دستگاه هواساز تهویه آریا در مدل کلاس 4 می باشد و برای استعلام سایر مدل ها می بایست با بخش فروش...

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • هواساز تهویه آریا در ظرفیت‌های هوادهی 2000 الی 65000 فوت مکعب بر ساعت (CFM) تولید می شوند. دستگاه هواساز تهویه آریا قابلیت حمل ، مونتاژ و نصب در محل را دارد. دستگاه هواساز تهویه آریا از 18 ماه گارانتی و 10 سال سرویس و خدمات فنی پس از فروش برخوردار می باشد. دستگاه هواساز تهویه آریا در مدل کلاس 4 می باشد و برای استعلام سایر مدل ها می بایست با بخش فروش...

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • هواساز تهویه آریا در ظرفیت‌های هوادهی 2000 الی 65000 فوت مکعب بر ساعت (CFM) تولید می شوند. دستگاه هواساز تهویه آریا قابلیت حمل ، مونتاژ و نصب در محل را دارد. دستگاه هواساز تهویه آریا از 18 ماه گارانتی و 10 سال سرویس و خدمات فنی پس از فروش برخوردار می باشد. دستگاه هواساز تهویه آریا در مدل کلاس 4 می باشد و برای استعلام سایر مدل ها می بایست با بخش فروش...

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • هواساز تهویه آریا در ظرفیت‌های هوادهی 2000 الی 65000 فوت مکعب بر ساعت (CFM) تولید می شوند. دستگاه هواساز تهویه آریا قابلیت حمل ، مونتاژ و نصب در محل را دارد. دستگاه هواساز تهویه آریا از 18 ماه گارانتی و 10 سال سرویس و خدمات فنی پس از فروش برخوردار می باشد. دستگاه هواساز تهویه آریا در مدل کلاس 4 می باشد و برای استعلام سایر مدل ها می بایست با بخش فروش...

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • هواساز تهویه آریا در ظرفیت‌های هوادهی 2000 الی 65000 فوت مکعب بر ساعت (CFM) تولید می شوند. دستگاه هواساز تهویه آریا قابلیت حمل ، مونتاژ و نصب در محل را دارد. دستگاه هواساز تهویه آریا از 18 ماه گارانتی و 10 سال سرویس و خدمات فنی پس از فروش برخوردار می باشد. دستگاه هواساز تهویه آریا در مدل کلاس 4 می باشد و برای استعلام سایر مدل ها می بایست با بخش فروش...

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • هواساز تهویه آریا در ظرفیت‌های هوادهی 2000 الی 65000 فوت مکعب بر ساعت (CFM) تولید می شوند. دستگاه هواساز تهویه آریا قابلیت حمل ، مونتاژ و نصب در محل را دارد. دستگاه هواساز تهویه آریا از 18 ماه گارانتی و 10 سال سرویس و خدمات فنی پس از فروش برخوردار می باشد. دستگاه هواساز تهویه آریا در مدل کلاس 4 می باشد و برای استعلام سایر مدل ها می بایست با بخش فروش...

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • هواساز تهویه آریا در ظرفیت‌های هوادهی 2000 الی 65000 فوت مکعب بر ساعت (CFM) تولید می شوند. دستگاه هواساز تهویه آریا قابلیت حمل ، مونتاژ و نصب در محل را دارد. دستگاه هواساز تهویه آریا از 18 ماه گارانتی و 10 سال سرویس و خدمات فنی پس از فروش برخوردار می باشد. دستگاه هواساز تهویه آریا در مدل کلاس 4 می باشد و برای استعلام سایر مدل ها می بایست با بخش فروش...

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • هواساز تهویه آریا در ظرفیت‌های هوادهی 2000 الی 65000 فوت مکعب بر ساعت (CFM) تولید می شوند. دستگاه هواساز تهویه آریا قابلیت حمل ، مونتاژ و نصب در محل را دارد. دستگاه هواساز تهویه آریا از 18 ماه گارانتی و 10 سال سرویس و خدمات فنی پس از فروش برخوردار می باشد. دستگاه هواساز تهویه آریا در مدل کلاس 4 می باشد و برای استعلام سایر مدل ها می بایست با بخش فروش...

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف

تهویه مطبوع 

تهویه مطبوع با هدف ایجاد آسایش، ایمنی و سلامت محیطی از طریق تهویه هوا و ایجاد شرایط دمایی مطبوع برای محیط‌های داخلی ساختمان های اداری و مسکونی است. به همین دلیل در طراحی سیستم‌های تهویه مطبوع و تبرید پارامترهای بسیاری برای رسیدن به این شرایط در نظر می گیرند تا استاندارد لازم را برای آسایش افراد برآورده سازند. سیستم‌های تهویه مطبوع دارای تنوع زیاد و از نظر عملکرد و کارایی متفاوت می‌باشند برای بهره مندی از سیستم تهویه مطبوع دلخواه خود باید ظرفیت و اندازه دستگاه انتخابی شما نسبت به مساحت محیط محل سکونت مناسب باشد .  سیستم‌های تهویه مطبوع دارای تنوع زیاد و از نظر عملکرد و کارایی متفاوت می‌باشند برای بهره مندی ازسیستم تهویه مطبوع دلخواه خود باید ظرفیت و اندازه دستگاه انتخابی شما مناسب ابعاد محیط محل سکونت باشد. در محیط های دارای فضای کم می توان از کولرآبی، کولر گازی و فن کویل استفاده کرد . این دستگاه ها در محیط های بزرگتر با تعداد واحدهای بیشتر نیز مورد استفاده قرار می گیرد اما نیاز به سیستم تهویه مطبوع مرکزی وجود دارد تا بتواند از طریق سیستم لوله کشی و یا کانال کشی، جریان هوای مناسب و یا دمای مطلوب واحدهای مسکونی و یا اداری تامین نماید. می توان از اسپیلت ها ، داکت اسپیلت ها ، چیلر های جذبی ، چیلر های تراکمی ، برج های خنک کننده، هواساز ها و ایرواشر به عنوان بخشی از سیستم مرکزی در تجهیزات و تاسیسات تهویه مطبوع نام برد که دارای راندمان بالا، عملکرد آسان ، هزینه های پایین تعمیر و نگهداری و همچنین مصرف کم انرژی می باشند.

سیستم‌ تهویه مطبوع