پکیج گرمایشی 

 • پکیج گرمایشی شوفاژکار مدل هورخش سازگار با انواع سیستم های گرمایشی و مناسب تامین گرمایش واحدهای آپارتمانی، ویلا و استخر می باشد. ظرفیت  حرارتی پکیج گرمایشی شوفاژکار مدل هورخش از 31.000 تا 39.000 کیلو کالری بر ساعت می باشد. پکیج گرمایشی گازسوز مدل هورخش شوفاژکار دارای 10 سال گارانتی دیگ و یک سال گارانتی قطعات شرکت صنعتی شوفاژ کار و 10  سال خدمات پس از...

  117,842,400 ریال 130,936,000 ریال 10% موجود
  بیشتر
  موجود
 • پکیج گرمایشی شوفاژکار مدل هورخش سازگار با انواع سیستم های گرمایشی و مناسب تامین گرمایش واحدهای آپارتمانی، ویلا و استخر می باشد. ظرفیت  حرارتی پکیج گرمایشی شوفاژکار مدل هورخش از 31.000 تا 39.000 کیلو کالری بر ساعت می باشد. پکیج گرمایشی گازسوز مدل هورخش شوفاژکار دارای 10 سال گارانتی دیگ و یک سال گارانتی قطعات شرکت صنعتی شوفاژ کار و 10  سال خدمات پس از...

  140,649,300 ریال 156,277,000 ریال 10% موجود
  بیشتر
  موجود
 • پکیج گرمایشی شوفاژکار مدل هورخش سازگار با انواع سیستم های گرمایشی و مناسب تامین گرمایش واحدهای آپارتمانی، ویلا و استخر می باشد. ظرفیت  حرارتی پکیج گرمایشی شوفاژکار مدل هورخش از 31.000 تا 39.000 کیلو کالری بر ساعت می باشد. پکیج گرمایشی گازسوز مدل هورخش شوفاژکار دارای 10 سال گارانتی دیگ و یک سال گارانتی قطعات شرکت صنعتی شوفاژ کار و 10  سال خدمات پس از...

  148,662,360 ریال 165,180,400 ریال 10% موجود
  بیشتر
  موجود
 • پکیج گرمایشی شوفاژکار مدل هورخش سازگار با انواع سیستم های گرمایشی و مناسب تامین گرمایش واحدهای آپارتمانی، ویلا و استخر می باشد. ظرفیت  حرارتی پکیج گرمایشی شوفاژکار مدل هورخش از 31.000 تا 39.000 کیلو کالری بر ساعت می باشد. پکیج گرمایشی گازسوز مدل هورخش شوفاژکار دارای 10 سال گارانتی دیگ و یک سال گارانتی قطعات شرکت صنعتی شوفاژ کار و 10  سال خدمات پس از...

  121,483,890 ریال 134,982,100 ریال 10% موجود
  بیشتر
  موجود
 • پکیج گرمایشی شوفاژکار مدل آذرخش سازگار با انواع سیستم های گرمایشی و مناسب تامین گرمایش واحدهای آپارتمانی، ویلا و استخر می باشد. ظرفیت  حرارتی پکیج گرمایشی شوفاژکار مدل آذرخش از 43.000 تا 83.000 کیلو کالری بر ساعت می باشد. پکیج گرمایشی گازسوز مدل آذرخش شوفاژکار دارای 10 سال گارانتی دیگ و یک سال گارانتی قطعات شرکت صنعتی شوفاژ کار و 10  سال خدمات پس از...

  187,357,500 ریال 208,175,000 ریال 10% موجود
  بیشتر
  موجود
 • پکیج گرمایشی شوفاژکار مدل آذرخش سازگار با انواع سیستم های گرمایشی و مناسب تامین گرمایش واحدهای آپارتمانی، ویلا و استخر می باشد. ظرفیت  حرارتی پکیج گرمایشی شوفاژکار مدل آذرخش از 43.000 تا 83.000 کیلو کالری بر ساعت می باشد. پکیج گرمایشی گازسوز مدل آذرخش شوفاژکار دارای 10 سال گارانتی دیگ و یک سال گارانتی قطعات شرکت صنعتی شوفاژ کار و 10  سال خدمات پس از...

  173,453,940 ریال 192,726,600 ریال 10% موجود
  بیشتر
  موجود
 • پکیج گرمایشی شوفاژکار مدل آذرخش سازگار با انواع سیستم های گرمایشی و مناسب تامین گرمایش واحدهای آپارتمانی، ویلا و استخر می باشد. ظرفیت  حرارتی پکیج گرمایشی شوفاژکار مدل آذرخش از 43.000 تا 83.000 کیلو کالری بر ساعت می باشد. پکیج گرمایشی گازسوز مدل آذرخش شوفاژکار دارای 10 سال گارانتی دیگ و یک سال گارانتی قطعات شرکت صنعتی شوفاژ کار و 10  سال خدمات پس از...

  159,883,020 ریال 177,647,800 ریال 10% موجود
  بیشتر
  موجود
 • پکیج گرمایشی شوفاژکار مدل آذرخش سازگار با انواع سیستم های گرمایشی و مناسب تامین گرمایش واحدهای آپارتمانی، ویلا و استخر می باشد. ظرفیت  حرارتی پکیج گرمایشی شوفاژکار مدل آذرخش از 43.000 تا 83.000 کیلو کالری بر ساعت می باشد. پکیج گرمایشی گازسوز مدل آذرخش شوفاژکار دارای 10 سال گارانتی دیگ و یک سال گارانتی قطعات شرکت صنعتی شوفاژ کار و 10  سال خدمات پس از...

  173,453,940 ریال 192,726,600 ریال 10% موجود
  بیشتر
  موجود
 • پکیج گرمایشی شوفاژکار مدل آذرخش سازگار با انواع سیستم های گرمایشی و مناسب تامین گرمایش واحدهای آپارتمانی، ویلا و استخر می باشد. ظرفیت  حرارتی پکیج گرمایشی شوفاژکار مدل آذرخش از 43.000 تا 83.000 کیلو کالری بر ساعت می باشد. پکیج گرمایشی گازسوز مدل آذرخش شوفاژکار دارای 10 سال گارانتی دیگ و یک سال گارانتی قطعات شرکت صنعتی شوفاژ کار و 10  سال خدمات پس از...

  159,883,020 ریال 177,647,800 ریال 10% موجود
  بیشتر
  موجود
 • پکیج گرمایشی شوفاژکار مدل آذرخش سازگار با انواع سیستم های گرمایشی و مناسب تامین گرمایش واحدهای آپارتمانی، ویلا و استخر می باشد. ظرفیت  حرارتی پکیج گرمایشی شوفاژکار مدل آذرخش از 43.000 تا 83.000 کیلو کالری بر ساعت می باشد. پکیج گرمایشی گازسوز مدل آذرخش شوفاژکار دارای 10 سال گارانتی دیگ و یک سال گارانتی قطعات شرکت صنعتی شوفاژ کار و 10  سال خدمات پس از...

  145,980,450 ریال 162,200,500 ریال 10% موجود
  بیشتر
  موجود
 • پکیج گرمایشی شوفاژکار مدل آذرخش سازگار با انواع سیستم های گرمایشی و مناسب تامین آبگرم بهداشتی و گرمایشی واحدهای آپارتمانی، ویلا و استخر می باشد. ظرفیت  حرارتی پکیج گرمایشی شوفاژکار مدل آذرخش از 43.000 تا 83.000 کیلو کالری بر ساعت می باشد. پکیج گرمایشی گازسوز مدل آذرخش شوفاژکار دارای 10 سال گارانتی دیگ و یک سال گارانتی قطعات شرکت صنعتی شوفاژ کار و 10...

  203,908,320 ریال 226,564,800 ریال 10% موجود
  بیشتر
  موجود
 • پکیج گرمایشی شوفاژکار مدل آذرخش سازگار با انواع سیستم های گرمایشی و مناسب تامین آبگرم بهداشتی و گرمایشی واحدهای آپارتمانی، ویلا و استخر می باشد. ظرفیت  حرارتی پکیج گرمایشی شوفاژکار مدل آذرخش از 43.000 تا 83.000 کیلو کالری بر ساعت می باشد. پکیج گرمایشی گازسوز مدل آذرخش شوفاژکار دارای 10 سال گارانتی دیگ و یک سال گارانتی قطعات شرکت صنعتی شوفاژ کار و 10...

  203,908,320 ریال 226,564,800 ریال 10% موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف

پکیج گرمایشی 

پکیج گرمایشی در سیستم گرمایش رادیاتور منازل و تامین  آب گرم مصرفی دائم و فوری واحد های ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد. از مزایای پکیج های گرمایشی سر و صدای خیلی کم، راندمان حرارتی بالا، سیستم عیب یابی الکترونیکی ، فن و دودکش می باشد. کامل بودن سیستم پکیج گرمایشی نسبت به سیستم حرارت مرکزی موتورخانه و استفاده از آن به صورت مجزا در هر واحد ساختمانی موجب کاهش هزینه های تعمیرات و نگهداری و همچنین صرفه جویی زیاد در مصرف انرژی می شود . همچنین با توجه به ابعاد کوچک پکیج گرمایشی و نصب آسان ،فضای کمی را در موتورخانه، بالکن و آشپزخانه اشغال می کند و نیازی به لوله ، اتصالات و شیرآلات اضافی نمی باشد. پکیج های گرمایشی بر اساس مکان قرارگیری و محل نصب به دو دسته پکیج های دیواری و پکیج های زمینی تقسیم بندی می شوند. البته بر اساس نوع سوخت مورد استفاده می توان پکیج های گرمایشی را به چهار نوع پکیج گرمایشی گازی ، پکیج گرمایشی گازوییلی، پکیج گرمایشی دوگانه سوز و پکیج گرمایشی برقی تقسیم کرد.

جستجوی پیشرفته