هیتر و کوره هوای گرم 

 • هیتر برقی گرمسال برای گرمایش فضای  500-700 مترمکعب مناسب می باشد. هیتر برقی گرمسال مجهز به دستگاه کنترل از راه دور ، سنسور کنترل فن و تنظیم اتوماتیک روشن و خاموش دستگاه می باشد. مینی هیتر برقی گرمسال دارای 24 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • هیتر برقی گرمسال برای گرمایش فضای  500-700 مترمکعب مناسب می باشد. هیتر برقی گرمسال مجهز به دستگاه کنترل از راه دور ، سنسور کنترل فن و تنظیم اتوماتیک روشن و خاموش دستگاه می باشد. هیتر برقی گرمسال دارای 24 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • مینی هیتر برقی گرمسال برای گرمایش فضای 350 مترمکعب مناسب می باشد. مینی هیتر برقی گرمسال مجهز به دستگاه کنترل از راه دور ، سنسور کنترل فن و تنظیم اتوماتیک روشن و خاموش دستگاه می باشد. مینی هیتر برقی گرمسال دارای 24 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • مینی هیتر برقی گرمسال برای گرمایش فضای 350 مترمکعب مناسب می باشد. مینی هیتر برقی گرمسال مجهز به دستگاه کنترل از راه دور ، سنسور کنترل فن و تنظیم اتوماتیک روشن و خاموش دستگاه می باشد. مینی هیتر برقی گرمسال دارای 24 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • مینی هیتر برقی گرمسال برای گرمایش فضای 800-1000 مترمکعب مناسب می باشد. مینی هیتر برقی گرمسال  مجهز به سنسور کنترل فن و تنظیم اتوماتیک روشن و خاموش دستگاه می باشد. مینی هیتر برقی گرمسال دارای 24 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • هیتر گازی گرمسال برای گرمایش فضای 800-1000 مترمکعب مناسب می باشد. هیتر گازی گرمسال  مجهز به شیر کنترل گاز ( ترموکوبل ) و دارای محفظه ای برای اختفای کوره، محفظه فن و محافظ دستگاه  از گرد و غبار می باشد. هیتر های گازی گرمسال دارای 24 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • هیتر گازی گرمسال برای گرمایش فضای 1200 مترمکعب مناسب می باشد. هیتر گازی گرمسال  مجهز به شیر کنترل گاز ( ترموکوبل ) و دارای محفظه ای برای اختفای کوره، محفظه فن و محافظ دستگاه  از گرد و غبار می باشد. هیتر های گازی گرمسال دارای 24 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • هیتر گازی گرمسال برای گرمایش فضای 300 تا 500 مترمکعب مناسب می باشد. هیتر گازی گرمسال  مجهز به شیر کنترل گاز ( ترموکوبل ) و دارای محفظه ای برای اختفای کوره، محفظه فن و محافظ دستگاه  از گرد و غبار می باشد. هیتر های گازی گرمسال دارای 24 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • هیتر گازی گرمسال برای گرمایش فضای 300 تا 500 مترمکعب مناسب می باشد. هیتر گازی گرمسال  مجهز به شیر کنترل گاز ( ترموکوبل ) و دارای محفظه ای برای اختفای کوره، محفظه فن و محافظ دستگاه  از گرد و غبار می باشد. هیتر های گازی گرمسال دارای 24 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • هیتر گازی گرمسال برای گرمایش فضای 300 مترمکعب مناسب می باشد. هیتر گازی گرمسال  مجهز به شیر کنترل گاز ( ترموکوبل ) و دارای محفظه ای برای اختفای کوره، محفظه فن و محافظ دستگاه  از گرد و غبار می باشد. هیتر های گازی گرمسال دارای 24 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • هیتر گازی گرمسال برای گرمایش فضای 1000-800 مترمکعب مناسب می باشد. هیتر گازی گرمسال  مجهز به شیر کنترل گاز ( ترموکوبل ) و دارای محفظه ای برای اختفای کوره، محفظه فن و محافظ دستگاه  از گرد و غبار می باشد. هیتر های گازی گرمسال دارای 24 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • هیتر گازی گرمسال برای گرمایش فضای 1000-800 مترمکعب مناسب می باشد. هیتر گازی گرمسال  مجهز به شیر کنترل گاز ( ترموکوبل ) و دارای محفظه ای برای اختفای کوره، محفظه فن و محافظ دستگاه  از گرد و غبار می باشد. هیتر های گازی گرمسال دارای 24 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف

هیتر و کوره هوای گرم 

هیتر ها و کوره هوای گرم دارای توان حرارتی بالا می باشند و معمولا در محیط های بزرگ به کار می روند. هیتر و کوره هوای گرم با توجه به نوع سوخت مصرفی به هیتر برقی، هیتر گازی، هیتر نفتی و هیتر گازوئیلی تقسیم می شوند.   بیشتر مدلهای تولید شده هیتر و کوره هوای گرم  دارای فن می باشند که هوای گرم تولید شده در هیتر را به محیط منتقل می کنند. در هنگام خرید هیتر و کوره هوای گرم می بایست به ظرفیت حرارتی هیتر متناسب با ابعاد فضای محل مورد استفاده توجه کرد.

جستجوی پیشرفته