توضیح مختصر در رابطه با مشعل ها :

مشعل دستگاهی است که انرژی شیمیای سوخت را به انرژی گرمایی (تولید حرارت از واکنش شیمیایی اکسیداسیون) باشرایط کنترل شده وایمن تبدیل می کند

مشعل ها از دو دید قابل تقسیم بندی میباشد:
1-براساس هوادهی  2- براساس سوخت

مشعل ها برای احتراق به اکسیژن نیاز دارن که این مورد را یا بصورت اجباری با ستفاده از فن یا بصورت اتمسفریک...

توضیح مختصر در رابطه با مشعل ها :

مشعل دستگاهی است که انرژی شیمیای سوخت را به انرژی گرمایی (تولید حرارت از واکنش شیمیایی اکسیداسیون) باشرایط کنترل شده وایمن تبدیل می کند

مشعل ها از دو دید قابل تقسیم بندی میباشد:
1-براساس هوادهی  2- براساس سوخت

مشعل ها برای احتراق به اکسیژن نیاز دارن که این مورد را یا بصورت اجباری با ستفاده از فن یا بصورت اتمسفریک از طریق دودکش و محفظه احتراق دیگ بدست می اورند.
1-مشعل اتمسفریک  2-مشعل فن دار

مشعل ها از نظر سوخت و مصرفی به چهار دسته زیر تقسیم میشوند : 

1-مشعل های گاز سوز  2-مشعل های گازوئیل سوز  3-مشعل های مازوت سوز  4-مشعل های دو گانه سوز ( گاز و گازوئیل سوز )

بیشتر

مشعل 

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
وزن
قیمت