مشعل 

 • مشعل گازوئیل سوز گرم ایران مدل  GNO 90/2  دارای یک سال گارانتی و علامت استاندارد ملی ایران می باشد.مورد مصرف  مشعل گازوئیل سوز مدل GNO 90/2 گرم ایران جهت استفاده دیگ موتورخانه، پکیج گرمایشی و کوره حرارتی می باشد.مشعل گازوئیل سوز گرم ایران مدل GNO 90/2 برای احتراق سوخت های نفتی سبک طراحی شده است و مجهز به شیلنگ گازوئیل می باشد .

  57,600,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • مشعل گازوئیل سوز گرم ایران مدل  GNO 90/1  دارای یک سال گارانتی و علامت استاندارد ملی ایران می باشد.مورد مصرف  مشعل گازوئیل سوز مدل GNO 90/1 گرم ایران جهت استفاده دیگ موتورخانه، پکیج گرمایشی و کوره حرارتی می باشد.مشعل گازوئیل سوز گرم ایران مدل GNO 90/1 برای احتراق سوخت های نفتی سبک طراحی شده است و مجهز به شیلنگ گازوئیل می باشد .

  56,700,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • مشعل گازوئیل سوز گرم ایران مدل  GNO 90/1  دارای یک سال گارانتی و علامت استاندارد ملی ایران می باشد.مورد مصرف  مشعل گازوئیل سوز مدل GNO 90/1 گرم ایران جهت استفاده دیگ موتورخانه، پکیج گرمایشی و کوره حرارتی می باشد.مشعل گازوئیل سوز گرم ایران مدل GNO 90/1 برای احتراق سوخت های نفتی سبک طراحی شده است و مجهز به شیلنگ گازوئیل می باشد .

  51,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • مشعل گازوئیل سوز گرم ایران مدل GNO 90  دارای یک سال گارانتی و علامت استاندارد ملی ایران می باشد.مورد مصرف  مشعل گازوئیل سوز مدل GNO 90 گرم ایران جهت استفاده دیگ موتورخانه، پکیج گرمایشی و کوره حرارتی می باشد.مشعل گازوئیل سوز گرم ایران مدل GNO 90 برای احتراق سوخت های نفتی سبک طراحی شده است و مجهز به شیلنگ گازوئیل می باشد .

  49,700,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • مشعل گازوئیل سوز گرم ایران مدل CO 85  درای ظرفیت حرارتی : 35.000 الی 85.000 کیلو کالری بر ساعت  سیستم عملکرد مشعل به صورت تک مرحله ای  الکتروموتور 100 W 

  46,900,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • مشعل گازوئیل سوز گرم ایران مدل  GNO 50  دارای یک سال گارانتی و علامت استاندارد ملی ایران می باشد.مورد مصرف  مشعل گازوئیل سوز مدل GNO 50 گرم ایران جهت استفاده دیگ موتورخانه، پکیج گرمایشی و کوره حرارتی می باشد.مشعل گازوئیل سوز گرم ایران مدل GNO 50 برای احتراق سوخت های نفتی سبک طراحی شده است و مجهز به شیلنگ گازوئیل می باشد .

  39,400,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • مشعل گاز سوز گرم ایران مدل GNG 90/50 دارای یک سال گارانتی و علامت استاندارد ملی ایران می باشد.مشعل گاز سوز گرم ایران مدل GNG 90/50 جهت استفاده دیگ موتورخانه، پکیج گرمایشی و کوره حرارتی استفاده می شود. سوخت مصرفی درمشعل گاز سوز گرم ایران مدل GNG 90/50 از نوع گاز طبیعی و گاز مایع می باشد و جهت راه اندازی مشعل با گاز مایع بایست با خدمات پس از فروش شرکت گرم...

  1,408,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • مشعل گاز سوز گرم ایران مدل GNG 90/25 دارای یک سال گارانتی و علامت استاندارد ملی ایران می باشد.مشعل گاز سوز گرم ایران مدل GNG 90/25 جهت استفاده دیگ موتورخانه، پکیج گرمایشی و کوره حرارتی استفاده می شود. سوخت مصرفی درمشعل گاز سوز گرم ایران مدل GNG 90/25 از نوع گاز طبیعی و گاز مایع می باشد و جهت راه اندازی مشعل با گاز مایع بایست با خدمات پس از فروش شرکت گرم...

  680,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • مشعل گاز سوز گرم ایران مدل GNG 90/20 دارای یک سال گارانتی و علامت استاندارد ملی ایران می باشد.مشعل گاز سوز گرم ایران مدل GNG 90/20 جهت استفاده دیگ موتورخانه، پکیج گرمایشی و کوره حرارتی استفاده می شود. سوخت مصرفی درمشعل گاز سوز گرم ایران مدل GNG 90/20 از نوع گاز طبیعی و گاز مایع می باشد و جهت راه اندازی مشعل با گاز مایع بایست با خدمات پس از فروش شرکت گرم...

  495,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • مشعل گاز سوز گرم ایران مدل GNG 90/15 دارای یک سال گارانتی و علامت استاندارد ملی ایران می باشد.مشعل گاز سوز گرم ایران مدل GNG 90/15 جهت استفاده دیگ موتورخانه، پکیج گرمایشی و کوره حرارتی استفاده می شود. سوخت مصرفی درمشعل گاز سوز گرم ایران مدل GNG 90/15 از نوع گاز طبیعی و گاز مایع می باشد و جهت راه اندازی مشعل با گاز مایع بایست با خدمات پس از فروش شرکت گرم...

  442,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • مشعل گاز سوز گرم ایران مدل GNG 90/12 دارای یک سال گارانتی و علامت استاندارد ملی ایران می باشد.مشعل گاز سوز گرم ایران مدل GNG 90/12 جهت استفاده دیگ موتورخانه، پکیج گرمایشی و کوره حرارتی استفاده می شود. سوخت مصرفی درمشعل گاز سوز گرم ایران مدل GNG 90/12 از نوع گاز طبیعی و گاز مایع می باشد و جهت راه اندازی مشعل با گاز مایع بایست با خدمات پس از فروش شرکت گرم...

  425,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • مشعل گاز سوز گرم ایران مدل GNG 90/10 دارای یک سال گارانتی و علامت استاندارد ملی ایران می باشد.مشعل گاز سوز گرم ایران مدل GNG 90/10 جهت استفاده دیگ موتورخانه، پکیج گرمایشی و کوره حرارتی استفاده می شود. سوخت مصرفی درمشعل گاز سوز گرم ایران مدل GNG 90/10 از نوع گاز طبیعی و گاز مایع می باشد و جهت راه اندازی مشعل با گاز مایع بایست با خدمات پس از فروش شرکت گرم...

  340,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف

مشعل 

مشعل دستگاهی است که انرژی شیمیای سوخت را به انرژی گرمایی (تولید حرارت از واکنش شیمیایی اکسیداسیون) باشرایط کنترل شده وایمن تبدیل می کند

مشعل ها از دو دید قابل تقسیم بندی میباشد:
1-براساس هوادهی  2- براساس سوخت

مشعل ها برای احتراق به اکسیژن نیاز دارن که این مورد را یا بصورت اجباری با ستفاده از فن یا بصورت اتمسفریک از طریق دودکش و محفظه احتراق دیگ بدست می اورند.
1-مشعل اتمسفریک  2-مشعل فن دار

مشعل ها از نظر سوخت و مصرفی به چهار دسته زیر تقسیم میشوند : 

1-مشعل های گاز سوز  2-مشعل های گازوئیل سوز  3-مشعل های مازوت سوز  4-مشعل های دو گانه سوز ( گاز و گازوئیل سوز )

جستجوی پیشرفته
قیمت
ظرفیت حرارتی (کیلوکالری در ساعت)