دیگ چدنی 

 • دیگ چدنی توربو-15 ظرفیت حرارتی 560.000 (کیلوکالری بر ساعت) سوخت مصرفی گاز یا گازوئیل تعداد پره 15 عدد سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود)

  257,391,200 ریال 292,490,000 ریال 12% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی توربو-14 ظرفیت حرارتی 515.000 (کیلوکالری بر ساعت) سوخت مصرفی گاز یا گازوئیل تعداد پره 14 عدد سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود)

  241,000,320 ریال 273,864,000 ریال 12% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی توربو-13 ظرفیت حرارتی 461.000 (کیلوکالری بر ساعت) سوخت مصرفی گاز یا گازوئیل تعداد پره 13 عدد سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود)

  224,609,440 ریال 255,238,000 ریال 12% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی توربو-12 ظرفیت حرارتی 426.000 (کیلوکالری بر ساعت) سوخت مصرفی گاز یا گازوئیل تعداد پره 12 عدد سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود)

  208,437,680 ریال 236,861,000 ریال 12% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی توربو-11 ظرفیت حرارتی 379.000 (کیلوکالری بر ساعت) سوخت مصرفی گاز یا گازوئیل تعداد پره 10 عدد سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود)

  192,047,680 ریال 218,236,000 ریال 12% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی توربو-10 ظرفیت حرارتی 334.000 (کیلوکالری بر ساعت) سوخت مصرفی گاز یا گازوئیل تعداد پره 10 عدد سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود)

  175,877,680 ریال 199,861,000 ریال 12% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی توربو-9 ظرفیت حرارتی 289.000 (کیلوکالری بر ساعت) سوخت مصرفی گاز یا گازوئیل تعداد پره 9 عدد سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود)

  159,484,160 ریال 181,232,000 ریال 12% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی توربو-8 ظرفیت حرارتی 243.000 (کیلوکالری بر ساعت) سوخت مصرفی گاز یا گازوئیل تعداد پره 8 عدد سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود)

  143,094,160 ریال 162,607,000 ریال 12% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی 1300 استار-20 ظرفیت حرارتی 1.300.000 (کیلوکالری بر ساعت) سوخت مصرفی گاز یا گازوئیل تعداد پره 20 عدد  فشار کاری 10 حمل و نقل رایگان  نصب رایگان

  808,574,800 ریال 918,835,000 ریال 12% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی 1300-20 ظرفیت حرارتی1.300.000 (کیلوکالری بر ساعت) فشار کاری 6 سوخت مصرفی گاز یا گازوئیل تعداد پره 20 عدد  حمل و نقل رایگان  نصب رایگان

  729,344,000 ریال 828,800,000 ریال 12% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی 1300 استار-19 ظرفیت حرارتی1.237.000 (کیلوکالری بر ساعت) سوخت مصرفی گاز یا گازوئیل تعداد پره 19 عدد  فشار کاری 10 حمل و نقل رایگان  نصب رایگان

  769,222,080 ریال 874,116,000 ریال 12% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی 1300-19 ظرفیت حرارتی1.237.000 (کیلوکالری بر ساعت) فشار کاری 6 سوخت مصرفی گاز یا گازوئیل تعداد پره 19 عدد  حمل و نقل رایگان  نصب رایگان

  693,489,280 ریال 788,056,000 ریال 12% موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف

دیگ چدنی 

جستجوی پیشرفته