• دیگ چدنی  Super M90-4  گازسوز و گازوئیل سوز ظرفیت حرارتی  90.300 (کیلو کالری بر ساعت) راندمان بالای 90 درصد پره ی چدنی با جذب بالای انرژی سرعت و سهولت مونتاژ

  60,935,744 ریال 66,234,504 ریال 8% موجود
  بیشتر
  موجود
 •         دیگ چدنی Super M90-5 گازسوز و گازوئیل سوز ظرفیت حرارتی 123.840 (کیلو کالری بر ساعت) راندمان بالای 90 درصد پره ی چدنی با جذب بالای انرژی سرعت و سهولت مونتاژ

  74,858,137 ریال 81,367,540 ریال 8% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی  Super M90-6  گازسوز و گازوئیل سوز ظرفیت حرارتی  173.720 (کیلو کالری بر ساعت) راندمان بالای 90 درصد پره ی چدنی با جذب بالای انرژی سرعت و سهولت مونتاژ

  88,781,654 ریال 96,501,798 ریال 8% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی  Super M90-7 گازسوز و گازوئیل سوز ظرفیت حرارتی  191.780 (کیلو کالری بر ساعت) راندمان بالای 90 درصد پره ی چدنی با جذب بالای انرژی سرعت و سهولت مونتاژ

  102,704,048 ریال 111,634,835 ریال 8% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی Super M90-8  گازسوز و گازوئیل سوز ظرفیت حرارتی  225.320 (کیلو کالری بر ساعت)  راندمان بالای 90 درصد  پره ی چدنی با جذب بالای انرژی  ظاهری زیبا با طراحی ویژه سرعت و سهولت مونتاژ

  116,625,319 ریال 126,766,651 ریال 8% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی Super M90-9 گازسوز و گازوئیل سوز ظرفیت حرارتی  258.000 (کیلو کالری بر ساعت) راندمان بالای 90 درصد  پره ی چدنی با جذب بالای انرژی  سرعت و سهولت مونتاژ

  130,547,713 ریال 141,899,688 ریال 8% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی Super M90-10 گازسوز و گازوئیل سوز ظرفیت حرارتی  292.400 (کیلو کالری بر ساعت) راندمان بالای 90 درصد پره ی چدنی با جذب بالای انرژی ظاهری زیبا با طراحی ویژه سرعت و سهولت مونتاژ

  144,470,106 ریال 157,032,724 ریال 8% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی Super M90-11 گازسوز و گازوئیل سوز ظرفیت حرارتی  90.300 (کیلو کالری بر ساعت) راندمان بالای 90 درصد پره ی چدنی با جذب بالای انرژی سرعت و سهولت مونتاژ

  158,392,500 ریال 172,165,761 ریال 8% موجود
  بیشتر
  موجود
 •  دیگ چدنی S-4 پره ی چدنی با جذب بالای انرژی سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 30.000(کیلو کالری بر ساعت)        5 سال گارانتی  راندمان بالای 90 درصد

  31,907,170 ریال 34,681,707 ریال 8% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی  S-5 سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 40.000(کیلو کالری بر ساعت)         راندمان بالای 90 درصد 5 سال گارانتی

  37,511,619 ریال 40,773,499 ریال 8% موجود
  بیشتر
  موجود
 •  دیگ چدنی S-6 پره ی چدنی با جذب بالای انرژی سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 50.000(کیلو کالری بر ساعت)        5 سال گارانتی  راندمان بالای 90 درصد

  43,076,758 ریال 46,822,563 ریال 8% موجود
  بیشتر
  موجود
 •  دیگ چدنی S-7 پره ی چدنی با جذب بالای انرژی سه پاس (یک پاس شعله و دو پاس گردش دود) ظرفیت حرارتی 60.000(کیلو کالری بر ساعت)        5 سال گارانتی  راندمان بالای 90 درصد

  48,684,576 ریال 52,918,017 ریال 8% موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته