دیگ بخار 

 • دیگ بخار شرکت ماشین سازی اراک هفت تن مدل 14C در ظرفیت‌های 1200 تا 15000 کیلو کالری  بر ساعت با فشار کاری 10 بار مختلف تولید می شود.دیگ بخار سه پاس افقی قابلیت نصب مشعل و  کار با سوخت‌های گاز، گازوئیل، مازوت را دارد.دیگ بخار شرکت ماشین سازی اراک سه پاس افقی در صورت نصب،راه اندازی و نگهداری صحیح دارای 2 سال گارانتی شرکت ماشین سازی اراک می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ بخار شرکت ماشین سازی اراک هفت تن مدل 14C در ظرفیت‌های 1200 تا 15000 کیلو کالری  بر ساعت با فشار کاری 10 بار مختلف تولید می شود.دیگ بخار سه پاس افقی قابلیت نصب مشعل و  کار با سوخت‌های گاز، گازوئیل، مازوت را دارد.دیگ بخار شرکت ماشین سازی اراک سه پاس افقی در صورت نصب،راه اندازی و نگهداری صحیح دارای 2 سال گارانتی شرکت ماشین سازی اراک می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ بخار شرکت ماشین سازی اراک 3 تن مدل 6C در ظرفیت‌های 1200 تا 15000 کیلو کالری  بر ساعت با فشار کاری 10 بار مختلف تولید می شود.دیگ بخار سه پاس افقی قابلیت نصب مشعل و  کار با سوخت‌های گاز، گازوئیل، مازوت را دارد.دیگ بخار شرکت ماشین سازی اراک سه پاس افقی در صورت نصب،راه اندازی و نگهداری صحیح دارای 2 سال گارانتی شرکت ماشین سازی اراک می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ بخار شرکت ماشین سازی اراک پنج تن مدل 10C در ظرفیت‌های 1200 تا 15000 کیلو کالری  بر ساعت با فشار کاری 10 بار مختلف تولید می شود.دیگ بخار سه پاس افقی قابلیت نصب مشعل و  کار با سوخت‌های گاز، گازوئیل، مازوت را دارد.دیگ بخار شرکت ماشین سازی اراک سه پاس افقی در صورت نصب،راه اندازی و نگهداری صحیح دارای 2 سال گارانتی شرکت ماشین سازی اراک می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ بخار شرکت ماشین سازی اراک 2 تن مدل 4C در ظرفیت‌های 1200 تا 15000 کیلو کالری  بر ساعت با فشار کاری 10 بار مختلف تولید می شود.دیگ بخار سه پاس افقی قابلیت نصب مشعل و  کار با سوخت‌های گاز، گازوئیل، مازوت را دارد.دیگ بخار شرکت ماشین سازی اراک سه پاس افقی در صورت نصب،راه اندازی و نگهداری صحیح دارای 2 سال گارانتی شرکت ماشین سازی اراک می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ بخار شرکت ماشین سازی اراک یک تن مدل 2C در ظرفیت‌های 1200 تا 15000 کیلو کالری  بر ساعت با فشار کاری 10 بار مختلف تولید می شود.دیگ بخار سه پاس افقی قابلیت نصب مشعل و  کار با سوخت‌های گاز، گازوئیل، مازوت را دارد.دیگ بخار شرکت ماشین سازی اراک سه پاس افقی در صورت نصب،راه اندازی و نگهداری صحیح دارای 2 سال گارانتی شرکت ماشین سازی اراک می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ بخار سه پاس افقی شرکت پاکمن مدل PSBH1 در ظرفیت‌های 0.35  تا 2.5 تن بر ساعت با فشار کاری مختلف تولید می شود.دیگ بخار سه پاس افقی قابلیت نصب مشعل و  کار با سوخت‌های گاز، گازوئیل، مازوت را دارد.دیگ بخار پاکمن  سه پاس افقی در صورت نصب،راه اندازی و نگهداری صحیح دارای 2 سال گارانتی شرکت پاکمن می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ بخار سه پاس افقی شرکت پاکمن مدل PSBH1 در ظرفیت‌های 0.35  تا 2.5 تن بر ساعت با فشار کاری مختلف تولید می شود.دیگ بخار سه پاس افقی قابلیت نصب مشعل و  کار با سوخت‌های گاز، گازوئیل، مازوت را دارد.دیگ بخار پاکمن  سه پاس افقی در صورت نصب،راه اندازی و نگهداری صحیح دارای 2 سال گارانتی شرکت پاکمن می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ بخار سه پاس افقی شرکت پاکمن مدل PSBH1 در ظرفیت‌های 0.35  تا 2.5 تن بر ساعت با فشار کاری مختلف تولید می شود.دیگ بخار سه پاس افقی قابلیت نصب مشعل و  کار با سوخت‌های گاز، گازوئیل، مازوت را دارد.دیگ بخار پاکمن  سه پاس افقی در صورت نصب،راه اندازی و نگهداری صحیح دارای 2 سال گارانتی شرکت پاکمن می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ بخار سه پاس افقی شرکت پاکمن مدل PSBH1 در ظرفیت‌های 0.35  تا 2.5 تن بر ساعت با فشار کاری مختلف تولید می شود.دیگ بخار سه پاس افقی قابلیت نصب مشعل و  کار با سوخت‌های گاز، گازوئیل، مازوت را دارد.دیگ بخار پاکمن  سه پاس افقی در صورت نصب،راه اندازی و نگهداری صحیح دارای 2 سال گارانتی شرکت پاکمن می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ بخار سه پاس افقی شرکت پاکمن مدل PSBH1 در ظرفیت‌های 0.35  تا 2.5 تن بر ساعت با فشار کاری مختلف تولید می شود.دیگ بخار سه پاس افقی قابلیت نصب مشعل و  کار با سوخت‌های گاز، گازوئیل، مازوت را دارد.دیگ بخار پاکمن  سه پاس افقی در صورت نصب،راه اندازی و نگهداری صحیح دارای 2 سال گارانتی شرکت پاکمن می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ بخار سه پاس افقی شرکت پاکمن مدل PSBH1 در ظرفیت‌های 0.35  تا 2.5 تن بر ساعت با فشار کاری مختلف تولید می شود.دیگ بخار سه پاس افقی قابلیت نصب مشعل و  کار با سوخت‌های گاز، گازوئیل، مازوت را دارد.دیگ بخار پاکمن  سه پاس افقی در صورت نصب،راه اندازی و نگهداری صحیح دارای 2 سال گارانتی شرکت پاکمن می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف

دیگ بخار 

 دیگ بخار یا بویلر (Boiler) مخزن استوانه ای شکل است که آب داخل آن با استفاده از حرارت ناشی از احتراق سوخت مصرفی توسط دیگ به بخار آب با فشار بالا تبدیل می شود و به راحتی برای گرم کردن داخل ساختمان، موتورهای تأمین انرژی و مصارف دیگر استفاده می‌شود. دیگ‌ بخار انواع مختلفی دارد و جهت مصارف مختلفی از جمله کارواش بخار،کارگاه های تعمیرات خودرو، کارخانجات صنعتی، استریلیزاسیون و میکروب کشی، نماشویی و نظافت ساختمان، شستشوی مبلمان ،  صنایع غذایی و مصارف به کار می رود. برای انتخاب دیگ بخار می بایست به نوع کاربرد آن و همچنین ظرفیت وحجم بخار مورد نیاز توجه کرد تا با محاسبه آن ابعاد و اندازه مناسب دیگ بخار رسید.