لیست محصولات این تولید کننده دانفوس

لیست مقایسه محصولات

انصراف
 • مبدل حرارتی دانفوس danfoss بعنوان پیشگام صنایع برودتی و حرارتی با آخرین تکنولوژی ساخت مبدل در دنیا با ابعاد کوچک بهترین گزینه جهت تامین آبگرم بهداشتی مصرفی و سیستم های سرمایش و گرمایش می باشد. دبی آب معین شده در مبدل صفحه ای دانفوس جهت اختلاف دمای 50 درجه سانتیگراد مشخص شده است.  جهت عملکرد مناسب در مبدل دانفوسDANFOSS استفاده از صافی ، سختی گیر و شیر...

  267,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • مبدل حرارتی دانفوس danfoss بعنوان پیشگام صنایع برودتی و حرارتی با آخرین تکنولوژی ساخت مبدل در دنیا با ابعاد کوچک بهترین گزینه جهت تامین آبگرم بهداشتی مصرفی و سیستم های سرمایش و گرمایش می باشد. دبی آب معین شده در مبدل صفحه ای دانفوس جهت اختلاف دمای 50 درجه سانتیگراد مشخص شده است.  جهت عملکرد مناسب در مبدل دانفوسDANFOSS استفاده از صافی ، سختی گیر و شیر...

  128,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • مبدل حرارتی دانفوس danfoss بعنوان پیشگام صنایع برودتی و حرارتی با آخرین تکنولوژی ساخت مبدل در دنیا با ابعاد کوچک بهترین گزینه جهت تامین آبگرم بهداشتی مصرفی و سیستم های سرمایش و گرمایش می باشد. دبی آب معین شده در مبدل صفحه ای دانفوس جهت اختلاف دمای 50 درجه سانتیگراد مشخص شده است.  جهت عملکرد مناسب در مبدل دانفوسDANFOSS استفاده از صافی ، سختی گیر و شیر...

  76,300,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • مبدل حرارتی دانفوس danfoss بعنوان پیشگام صنایع برودتی و حرارتی با آخرین تکنولوژی ساخت مبدل در دنیا با ابعاد کوچک بهترین گزینه جهت تامین آبگرم بهداشتی مصرفی و سیستم های سرمایش و گرمایش می باشد. دبی آب معین شده در مبدل صفحه ای دانفوس جهت اختلاف دمای 50 درجه سانتیگراد مشخص شده است.  جهت عملکرد مناسب در مبدل دانفوسDANFOSS استفاده از صافی ، سختی گیر و شیر...

  100,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • مبدل حرارتی دانفوس danfoss بعنوان پیشگام صنایع برودتی و حرارتی با آخرین تکنولوژی ساخت مبدل در دنیا با ابعاد کوچک بهترین گزینه جهت تامین آبگرم بهداشتی مصرفی و سیستم های سرمایش و گرمایش می باشد. دبی آب معین شده در مبدل صفحه ای دانفوس جهت اختلاف دمای 50 درجه سانتیگراد مشخص شده است.  جهت عملکرد مناسب در مبدل دانفوسDANFOSS استفاده از صافی ، سختی گیر و شیر...

  60,700,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • مبدل های حرارتی دانفوس از جنس استنلس استیل s.s.316 بصورت یکپارچه BRAZED با راندمان بیش از 90 درصد، آب گرم مصرفی فوری و بهداشتی را با کمترین هزینه و بدون اتلاف انرژی تامین می کند در مبدل های صفحه ای دانفوس دبی آب جهت اختلاف دمای 50 درجه سانتی گراد مشخص شده است. در مبدل های صفحه ای دانفوس جهت عملکرد مناسب مبدل های صفحه ای صافی ، سختی گیر و شیر یکطرفه مورد...

  51,600,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • مبدل حرارتی دانفوس danfoss بعنوان پیشگام صنایع برودتی و حرارتی با آخرین تکنولوژی ساخت مبدل در دنیا با ابعاد کوچک بهترین گزینه جهت تامین آبگرم بهداشتی مصرفی و سیستم های سرمایش و گرمایش می باشد. دبی آب معین شده در مبدل صفحه ای دانفوس جهت اختلاف دمای 50 درجه سانتیگراد مشخص شده است.  جهت عملکرد مناسب در مبدل دانفوسDANFOSS استفاده از صافی ، سختی گیر و شیر...

  55,200,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • مبدل حرارتی دانفوس danfoss بعنوان پیشگام صنایع برودتی و حرارتی با آخرین تکنولوژی ساخت مبدل در دنیا با ابعاد کوچک بهترین گزینه جهت تامین آبگرم بهداشتی مصرفی و سیستم های سرمایش و گرمایش می باشد. دبی آب معین شده در مبدل صفحه ای دانفوس جهت اختلاف دمای 50 درجه سانتیگراد مشخص شده است.  جهت عملکرد مناسب در مبدل دانفوسDANFOSS استفاده از صافی ، سختی گیر و شیر...

  44,735,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • مبدل حرارتی دانفوس danfoss بعنوان پیشگام صنایع برودتی و حرارتی با آخرین تکنولوژی ساخت مبدل در دنیا با ابعاد کوچک بهترین گزینه جهت تامین آبگرم بهداشتی مصرفی و سیستم های سرمایش و گرمایش می باشد. دبی آب معین شده در مبدل صفحه ای دانفوس جهت اختلاف دمای 50 درجه سانتیگراد مشخص شده است.  جهت عملکرد مناسب در مبدل دانفوسDANFOSS استفاده از صافی ، سختی گیر و شیر...

  39,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • مبدل حرارتی دانفوس danfoss بعنوان پیشگام صنایع برودتی و حرارتی با آخرین تکنولوژی ساخت مبدل در دنیا با ابعاد کوچک بهترین گزینه جهت تامین آبگرم بهداشتی مصرفی و سیستم های سرمایش و گرمایش می باشد. دبی آب معین شده در مبدل صفحه ای دانفوس جهت اختلاف دمای 50 درجه سانتیگراد مشخص شده است.  جهت عملکرد مناسب در مبدل دانفوسDANFOSS استفاده از صافی ، سختی گیر و شیر...

  35,600,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • مبدل حرارتی دانفوس danfoss بعنوان پیشگام صنایع برودتی و حرارتی با آخرین تکنولوژی ساخت مبدل در دنیا با ابعاد کوچک بهترین گزینه جهت تامین آبگرم بهداشتی مصرفی و سیستم های سرمایش و گرمایش می باشد. دبی آب معین شده در مبدل صفحه ای دانفوس جهت اختلاف دمای 50 درجه سانتیگراد مشخص شده است.  جهت عملکرد مناسب در مبدل دانفوسDANFOSS استفاده از صافی ، سختی گیر و شیر...

  25,870,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • مبدل حرارتی دانفوس danfoss بعنوان پیشگام صنایع برودتی و حرارتی با آخرین تکنولوژی ساخت مبدل در دنیا با ابعاد کوچک بهترین گزینه جهت تامین آبگرم بهداشتی مصرفی و سیستم های سرمایش و گرمایش می باشد. دبی آب معین شده در مبدل صفحه ای دانفوس جهت اختلاف دمای 50 درجه سانتیگراد مشخص شده است.  جهت عملکرد مناسب در مبدل دانفوسDANFOSS استفاده از صافی ، سختی گیر و شیر...

  22,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف