لیست محصولات این تولید کننده شرکت صنعتی شوفاژکار

شرکت شوفاژکار برای تولید دیگ های چدنی حرارت مرکزی و تاسیسات گرمایشی تاسیس شد.این شرکت جز بزرگترین صادر کننده ی محصولات به کشور های آسیایی و شرکت های اروپایی می باشد و دارای تندیس صادر کننده ی  نمونه ی ملی و عنوان واﺣﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳـﺘﺎن تهران در سال های 94 -95 ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼـﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ “ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از حقوق مصرف کنندگان شده است .این شرکت در سال 1350 هجری شمسی فعالیت خود را آغاز کرده است و در سال حدود 15.000 تن محصول تولید میکند.


 

لیست مقایسه محصولات

انصراف
 • دیگ چدنی 1300 استار-10 ظرفیت حرارتی 679.000 (کیلوکالری بر ساعت) سوخت مصرفی گاز یا گازوئیل تعداد پره 9 عدد  فشار کاری 10 حمل و نقل رایگان  نصب رایگان

  414,345,360 ریال 470,847,000 ریال 12% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی 1300 استار-7 ظرفیت حرارتی 494.000 (کیلوکالری بر ساعت) سوخت مصرفی گاز یا گازوئیل تعداد پره 7 عدد  فشار کاری 10 حمل و نقل رایگان  نصب رایگان

  296,110,320 ریال 336,489,000 ریال 12% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی 1300 استار-8 ظرفیت حرارتی 556.000 (کیلوکالری بر ساعت) سوخت مصرفی گاز یا گازوئیل تعداد پره 8 عدد  فشار کاری 10 حمل و نقل رایگان  نصب رایگان

  335,463,040 ریال 381,208,000 ریال 12% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی 1300 استار-9 ظرفیت حرارتی617.000 (کیلوکالری بر ساعت) سوخت مصرفی گاز یا گازوئیل تعداد پره 9 عدد  فشار کاری 10 حمل و نقل رایگان  نصب رایگان

  374,816,640 ریال 425,928,000 ریال 12% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی 1300 استار-11 ظرفیت حرارتی 742.000 (کیلوکالری بر ساعت) سوخت مصرفی گاز یا گازوئیل تعداد پره 11 عدد  فشار کاری 10 حمل و نقل رایگان  نصب رایگان

  453,871,440 ریال 515,763,000 ریال 12% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی 1300 استار-12 ظرفیت حرارتی 803.000 (کیلوکالری بر ساعت) سوخت مصرفی گاز یا گازوئیل تعداد پره 12 عدد  فشار کاری 10 حمل و نقل رایگان  نصب رایگان

  493,225,040 ریال 560,483,000 ریال 12% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی 1300 استار-13 ظرفیت حرارتی 865.000 (کیلوکالری بر ساعت) سوخت مصرفی گاز یا گازوئیل تعداد پره 13 عدد  فشار کاری 10 حمل و نقل رایگان  نصب رایگان

  532,577,760 ریال 605,202,000 ریال 12% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی 1300 استار-14 ظرفیت حرارتی 928.000 (کیلوکالری بر ساعت) سوخت مصرفی گاز یا گازوئیل تعداد پره 14 عدد  فشار کاری 10 حمل و نقل رایگان  نصب رایگان

  572,106,480 ریال 650,121,000 ریال 12% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی 1300 استار-15 ظرفیت حرارتی 990.000 (کیلوکالری بر ساعت) سوخت مصرفی گاز یا گازوئیل تعداد پره 15 عدد  فشار کاری 10 حمل و نقل رایگان  نصب رایگان

  611,634,320 ریال 695,039,000 ریال 12% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی 1300 استار-16 ظرفیت حرارتی 1.052.000 (کیلوکالری بر ساعت) سوخت مصرفی گاز یا گازوئیل تعداد پره 16 عدد  فشار کاری 10 حمل و نقل رایگان  نصب رایگان

  650,812,800 ریال 739,560,000 ریال 12% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی 1300 استار-17 ظرفیت حرارتی 1.113.000 (کیلوکالری بر ساعت) سوخت مصرفی گاز یا گازوئیل تعداد پره 17 عدد  فشار کاری 10 حمل و نقل رایگان  نصب رایگان

  690,339,760 ریال 784,477,000 ریال 12% موجود
  بیشتر
  موجود
 • دیگ چدنی 1300 استار-18 ظرفیت حرارتی 1.174.000 (کیلوکالری بر ساعت) سوخت مصرفی گاز یا گازوئیل تعداد پره 18 عدد  فشار کاری 10 حمل و نقل رایگان  نصب رایگان

  729,868,480 ریال 829,396,000 ریال 12% موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف