لیست محصولات این تولید کننده دلتاتجهیز

لیست مقایسه محصولات

انصراف
 • سختی گیر رزینی نیمه اتوماتیک 30000 گرین شامل مخزن فلزی ، لوله کشی، سولو ولو، مخزن  نمک ، سیلیس  و رزین می باشد. سختی گیر رزینی  30000 گرین  نیمه اتوماتیک دارای یک سال ضمانت و 15 سال خدمات پس از فروش می باشد. نمک مورد نیاز جهت احیا سختی گیر در صورت سفارش مشتری ارائه می گردد.

  42,900,000 ریال
  بیشتر
 • سختی گیر رزینی نیمه اتوماتیک 60000 گرین شامل مخزن فلزی ، لوله کشی، سولو ولو، مخزن  نمک ، سیلیس  و رزین می باشد. سختی گیر رزینی  60000 گرین  نیمه اتوماتیک دارای یک سال ضمانت و 15 سال خدمات پس از فروش می باشد. نمک مورد نیاز جهت احیا سختی گیر در صورت سفارش مشتری ارائه می گردد.

  55,000,000 ریال
  بیشتر
 • سختی گیر رزینی نیمه اتوماتیک 90000 گرین شامل مخزن فلزی ، لوله کشی، سولو ولو، مخزن  نمک ، سیلیس  و رزین می باشد. سختی گیر رزینی  90000 گرین  نیمه اتوماتیک دارای یک سال ضمانت و 15 سال خدمات پس از فروش می باشد. نمک مورد نیاز جهت احیا سختی گیر در صورت سفارش مشتری ارائه می گردد.

  67,000,000 ریال
  بیشتر
 • سختی گیر رزینی نیمه اتوماتیک 120000 گرین شامل مخزن فلزی ، لوله کشی، سولو ولو، مخزن  نمک ، سیلیس  و رزین می باشد. سختی گیر رزینی  120000 گرین  نیمه اتوماتیک دارای یک سال ضمانت و 15 سال خدمات پس از فروش می باشد. نمک مورد نیاز جهت احیا سختی گیر در صورت سفارش مشتری ارائه می گردد.

  78,000,000 ریال
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف