لیست محصولات این تولید کننده دلتاتجهیز

لیست مقایسه محصولات

انصراف
 • هیتر سونا بخار برقی مناسب جهت سونای بخار خصوصی و عمومی با تابلو کنترل مجزا میباشد.. هیتر سونا بخار با برق تک فاز راه اندازی میشود. هیتر سونا بخار در دو مدل کنترل آنالوگ و دیجیتال ارائه میشود. دیگ بخار برقی سونا دارای یکسال گارانتی می باشد.

  61,500,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • هیتر سونا بخار برقی مناسب جهت سونای بخار خصوصی و عمومی با تابلو کنترل مجزا میباشد.. هیتر سونا بخار با برق تک فاز راه اندازی میشود. هیتر سونا بخار در دو مدل کنترل آنالوگ و دیجیتال ارائه میشود. دیگ بخار برقی سونا دارای یکسال گارانتی می باشد.

  56,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • هیتر سونا بخار برقی مناسب جهت سونای بخار خصوصی و عمومی با تابلو کنترل مجزا میباشد.. هیتر سونا بخار با برق تک فاز راه اندازی میشود. هیتر سونا بخار در دو مدل کنترل آنالوگ و دیجیتال ارائه میشود. دیگ بخار برقی سونا دارای یکسال گارانتی می باشد.

  51,400,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • هیتر سونا بخار برقی مناسب جهت سونای بخار خصوصی و عمومی با تابلو کنترل مجزا میباشد.. هیتر سونا بخار با برق تک فاز راه اندازی میشود. هیتر سونا بخار در دو مدل کنترل آنالوگ و دیجیتال ارائه میشود. دیگ بخار برقی سونا دارای یکسال گارانتی می باشد.

  49,100,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •     سایز اتصالات در شیر سختی گیر نیمه اتوماتیک سولو ولو 4 اینچ می باشد.    فشار کاری شیر سختی گیر نیمه اتوماتیک سولو ولو 7 بار می باشد.    دمای کارکرد شیر سختی گیر نیمه اتوماتیک سولو ولو 60 درجه سانتی گراد می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 •     سایز اتصالات در شیر سختی گیر نیمه اتوماتیک سولو ولو 1/2-2 اینچ می باشد.    فشار کاری شیر سختی گیر نیمه اتوماتیک سولو ولو 7 بار می باشد.    دمای کارکرد شیر سختی گیر نیمه اتوماتیک سولو ولو 60 درجه سانتی گراد می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 •     سایز اتصالات در شیر سختی گیر نیمه اتوماتیک سولو ولو 2 اینچ می باشد.    فشار کاری شیر سختی گیر نیمه اتوماتیک سولو ولو 7 بار می باشد.    دمای کارکرد شیر سختی گیر نیمه اتوماتیک سولو ولو 60 درجه سانتی گراد می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 •     سایز اتصالات در شیر سختی گیر نیمه اتوماتیک سولو ولو 1/2-1 اینچ می باشد.    فشار کاری شیر سختی گیر نیمه اتوماتیک سولو ولو7 بار می باشد.    دمای کارکرد شیر سختی گیر نیمه اتوماتیک سولو ولو 60 درجه سانتی گراد می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 •     سایز اتصالات در شیر سختی گیر نیمه اتوماتیک سولو ولو 1/4-1 اینچ می باشد.    فشار کاری شیر سختی گیر نیمه اتوماتیک سولو ولو7 بار می باشد.    دمای کارکرد شیر سختی گیر نیمه اتوماتیک سولو ولو 60 درجه سانتی گراد می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 •     سایز اتصالات در شیر سختی گیر نیمه اتوماتیک سولو ولو 1 اینچ می باشد.    فشار کاری شیر سختی گیر نیمه اتوماتیک سولو ولو7 بار می باشد.    دمای کارکرد شیر سختی گیر نیمه اتوماتیک سولو ولو 60 درجه سانتی گراد می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 •     سایز اتصالات در شیر سختی گیر نیمه اتوماتیک سولو ولو 3/4 اینچ می باشد.    فشار کاری شیر سختی گیر نیمه اتوماتیک سولو ولو7 بار می باشد.    دمای کارکرد شیر سختی گیر نیمه اتوماتیک سولو ولو 60 درجه سانتی گراد می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 •  در پله استخری استیل فاصله بین لوله های پله ها از هم 50 سانتی متر می باشد. در نردبان استیل استخر با پله استیل مدل کلاب فاصله بین هر پله آن 25 سانتی متر می باشد. نردبان  استیل استخر با پله استیل مدل کلاب از 2 تا 6 پله ساخته می شود . نردبان  استیل استخر  دارای 12 ماه ضمانت  می باشد.

  7,800,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف