رله 

 • رله مشعل دوگانه سوز  پارس کنترل مدل 811 جهت کنترل مشعلهای دوگانه سوز با قاب نسوز و نشکن پلی کربنات محافظت می شود.این کنترلر کاملا الکترونیکی است و یک LED راهنما، دکمه ریست وپیچ بستن به پایه بر روی قسمت بالایی آن قرار دارد.رله مشعل گازی  پارس کنترل مدل دارای یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.

  2,200,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • هر کنترلر (رله) مشعل برای اتصال به مجموعه مشعل احتیاج به پایه ای جهت نصب دارد. اتصالات پایه رله های  پارس کنترل به نحو مطلوبی سخت کاری شده و بدنه پایه از بهترین مواد باکالیتی مقاوم در برابر حرارت ساخته شده است که این امر به افزایش طول عمر پایه رله کمک شایانی می کند.

  500,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •     رله مشعل گازوئیلی پارس کنترل مدل  720 جهت کنترل مشعلهای گازوئیل سوز با قاب نسوز و نشکن پلی کربنات محافظت می شود.    این کنترلر کاملا الکترونیکی است و یک LED راهنما، دکمه ریست وپیچ بستن به پایه بر روی قسمت بالایی آن قرار دارد.    رله مشعل گازوئیل پارس کنترل مدل دارای یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.

  13,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •     رله مشعل گازوئیلی پارس کنترل مدل  310 جهت کنترل مشعلهای گازوئیل سوز با قاب نسوز و نشکن پلی کربنات محافظت می شود.    این کنترلر کاملا الکترونیکی است و یک LED راهنما، دکمه ریست وپیچ بستن به پایه بر روی قسمت بالایی آن قرار دارد.    رله مشعل گازوئیل پارس کنترل مدل دارای یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.

  1,650,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • رله مشعل گازی پارس کنترل مدل 790 جهت کنترل مشعل های گاز سوز با قاب نسوز و نشکن پلی کربنات محافظت می شود. این کنترلر کاملا الکترونیکی است و یک LED راهنما، دکمه ریست وپیچ بستن به پایه بر روی قسمت بالایی آن قرار دارد. رله مشعل گازی پارس کنترل مدل 790  دارای یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.

  1,880,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • رله مشعل گازی پارس کنترل مدل 790 جهت کنترل مشعل های گاز سوز با قاب نسوز و نشکن پلی کربنات محافظت می شود. این کنترلر کاملا الکترونیکی است و یک LED راهنما، دکمه ریست وپیچ بستن به پایه بر روی قسمت بالایی آن قرار دارد. رله مشعل گازی پارس کنترل مدل 790  دارای یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.

  1,850,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • هر کنترلر (رله) مشعل برای اتصال به مجموعه مشعل احتیاج به پایه ای جهت نصب دارد. اتصالات پایه رله های شکوه به نحو مطلوبی سخت کاری شده و بدنه پایه از بهترین مواد باکالیتی مقاوم در برابر حرارت ساخته شده است که این امر به افزایش طول عمر پایه رله کمک شایانی می کند.

  5,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • هر کنترلر (رله) مشعل برای اتصال به مجموعه مشعل احتیاج به پایه ای جهت نصب دارد. اتصالات پایه رله های شکوه به نحو مطلوبی سخت کاری شده و بدنه پایه از بهترین مواد باکالیتی مقاوم در برابر حرارت ساخته شده است که این امر به افزایش طول عمر پایه رله کمک شایانی می کند.

  800,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • رله کنترل مشعل اتمسفریک گازسوز مدل G100 جهت کنترل مشعلهای دوگانه سوز با قاب نسوز و نشکن پلی کربنات محافظت می شود.این کنترلر کاملا الکترونیکی است و یک LED راهنما، دکمه ریست وپیچ بستن به پایه بر روی قسمت بالایی آن قرار دارد.رله مشعل گازی شکوه مدل  دارای یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.

  874,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • رله مشعل دوگانه سوز شکوه مدل 811 جهت کنترل مشعلهای دوگانه سوز با قاب نسوز و نشکن پلی کربنات محافظت می شود.این کنترلر کاملا الکترونیکی است و یک LED راهنما، دکمه ریست وپیچ بستن به پایه بر روی قسمت بالایی آن قرار دارد.رله مشعل گازی شکوه مدل  دارای یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.

  3,100,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • رله مشعل گازوئیلی شکوه مدل 701 جهت کنترل مشعلهای گازوئیل سوز با قاب نسوز و نشکن پلی کربنات محافظت می شود.این کنترلر کاملا الکترونیکی است و یک LED راهنما، دکمه ریست وپیچ بستن به پایه بر روی قسمت بالایی آن قرار دارد.رله مشعل گازی شکوه مدل  دارای یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.

  2,200,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • رله مشعل گازی شکوه مدل TMG740 جهت کنترل مشعل های گاز سوز بزرگ با قاب نسوز و نشکن پلی کربنات محافظت می شود.این کنترلر کاملا الکترونیکی است و یک LED راهنما، دکمه ریست وپیچ بستن به پایه بر روی قسمت بالایی آن قرار دارد.رله مشعل گازی شکوه مدل TMG740 دارای یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.

  18,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف

رله 

جستجوی پیشرفته