کنترل دما 

 • کلید دیمر  ترموستات فن کویل سانای مخصوص فن کویل و سیستم های تهویه مرکزی است که به منظور کنترل دما و مناسب  برای صرفه جویی در مصرف برق و آب  می باشد.

  7,100,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • ترموستات فن کویل دیجیتال توکار سانای مدل SANA مخصوص فن کویل و سیستم های تهویه مرکزی است که به منظور کنترل دما و مناسب  برای صرفه جویی در مصرف برق و آب  می باشد.ترموستات فن کویل دیجیتال توکار سانای مدل SANA دارای صفحه لمسی دیجیتال می باشد.

  6,100,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • ترموستات فن کویل دیجیتال توکار سانای مدل SKY مخصوص فن کویل و سیستم های تهویه مرکزی است که به منظور کنترل دما و مناسب  برای صرفه جویی در مصرف برق و آب  می باشد. ترموستات فن کویل دیجیتال توکار سانای مدل SKY دارای صفحه لمسی دیجیتال می باشد.

  6,100,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • ترموستات فن کویل دیجیتال توکار سانای مدل Star مخصوص فن کویل و سیستم های تهویه مرکزی است که به منظور کنترل دما و مناسب  برای صرفه جویی در مصرف برق و آب  می باشد. ترموستات فن کویل دیجیتال توکار سانای مدل Star دارای صفحه لمسی دیجیتال می باشد.

  7,700,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • ترموستات مستغرق تکبان مدل TLV93M جهت کنترل گرمایش ، دیگ آبگرم موتورخانه ، سیستم حرارت مرکزی و سیستم های تهویه مرکزی شامل هواساز، چیلر و فن کوئل  با تنظیم خارجی در کنار یک ترموستات ایمنی ثابت است که با تنظیم دستی طراحی شده و نصب مستقیم بوسیله غلاف توصیه می شود که به منظور کنترل دما و مناسب  برای صرفه جویی در مصرف برق و آب  می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • ترموستات جداری تکبان مدل TLV93G جهت کنترل گرمایش ، دیگ آبگرم موتورخانه ، سیستم حرارت مرکزی و سیستم های تهویه مرکزی شامل هواساز، چیلر و فن کوئل  با تنظیم خارجی در کنار یک ترموستات ایمنی ثابت است که با تنظیم دستی طراحی شده و نصب مستقیم بوسیله غلاف توصیه می شود که به منظور کنترل دما و مناسب  برای صرفه جویی در مصرف برق و آب  می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • ترموستات جداری تکبان مدل TY93GN جهت کنترل گرمایش ، دیگ آبگرم موتورخانه ، سیستم حرارت مرکزی و سیستم های تهویه مرکزی شامل هواساز، چیلر و فن کوئل  با تنظیم خارجی در کنار یک ترموستات ایمنی ثابت است که با تنظیم دستی طراحی شده و نصب مستقیم بوسیله غلاف توصیه می شود که به منظور کنترل دما و مناسب  برای صرفه جویی در مصرف برق و آب  می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • ترموستات مستغرق  محدود کننده تکبان مدل TY93MM جهت کنترل گرمایش ، دیگ آبگرم موتورخانه ، سیستم حرارت مرکزی و سیستم های تهویه مرکزی شامل هواساز، چیلر و فن کوئل  با تنظیم خارجی در کنار یک ترموستات ایمنی ثابت است که با تنظیم دستی طراحی شده و نصب مستقیم بوسیله غلاف توصیه می شود که به منظور کنترل دما و مناسب  برای صرفه جویی در مصرف برق و آب  می باشد.

  3,140,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • ترموستات دوبل مستغرق تکبان مدل TY93MN جهت کنترل گرمایش ، دیگ آبگرم موتورخانه ، سیستم حرارت مرکزی و سیستم های تهویه مرکزی شامل هواساز، چیلر و فن کوئل  با تنظیم خارجی در کنار یک ترموستات ایمنی ثابت است که با تنظیم دستی طراحی شده و نصب مستقیم بوسیله غلاف توصیه می شود که به منظور کنترل دما و مناسب  برای صرفه جویی در مصرف برق و آب  می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • ترموستات دوبل مستغرق تکبان مدل TY93AA  جهت کنترل گرمایش ، دیگ آبگرم موتورخانه ، سیستم حرارت مرکزی و سیستم های تهویه مرکزی شامل هواساز، چیلر و فن کوئل  با تنظیم خارجی در کنار یک ترموستات ایمنی ثابت است که با تنظیم دستی طراحی شده و نصب مستقیم بوسیله غلاف توصیه می شود که به منظور کنترل دما و مناسب  برای صرفه جویی در مصرف برق و آب  می باشد.

  3,140,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • ترموستات دوبل مستغرق تکبان مدل TY93AM  جهت کنترل گرمایش ، دیگ آبگرم موتورخانه ، سیستم حرارت مرکزی و سیستم های تهویه مرکزی شامل هواساز، چیلر و فن کوئل  با تنظیم خارجی در کنار یک ترموستات ایمنی ثابت است که با تنظیم دستی طراحی شده و نصب مستقیم بوسیله غلاف توصیه می شود که به منظور کنترل دما و مناسب  برای صرفه جویی در مصرف برق و آب  می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • ترموستات  فن کویل تکبان مدل TCR500 مخصوص  فن کویل و سیستم های تهویه مرکزی است که به منظور کنترل دما و مناسب  برای صرفه جویی در مصرف برق و آب  می باشد.

  1,920,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف

کنترل دما 

جستجوی پیشرفته